Մարի Գարեգինի Սանթուրջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1986 - 1991 թթ. Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ
1991 - 1994 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ օրս՝ ԵՊՀ համալսարանական կրթության զարգացման բաժնի առաջատար մասնագետ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1995 - 2006 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի աստվածաբանության, հայոց լեզվի պատմության ամբիոնների դասախոս, ապա ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, հայ աստվածաբանական մատենագրություն, փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հայաստանի բարձրագույն և հետբուհական կրթության բարեփոխումների առկա վիճակն ու հեռանկարները Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում», ՀՀ ԿԳՆ թիվ 5 դրամաշնորհային նախագիծ, 2011 թ.
«Որակի ապահովման ընթացակարգերի մշակում ԵՊՀ ուսումնական ծրագրերի համար», Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան, դրամաշնորհային ծրագիր, նախագիծ #16535, 2010 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բարձրագույն կրթության ռազմավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոն» ՀԿ

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր, 2010 թ.

santmary@ysu.am

Մարի Գարեգինի Սանթուրջյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մարի Սանթուրջյան

7-8-րդ դարերի շարականների լեզվի բառիմաստային և ձևաբանական որոշ առանձնահատկություններ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 61-70 |

Մ. Գ. Սանթուրջյան

Ստեփանոս Սյունեցու շարականները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010 թ., էջ 13-23 |

Մ.Գ. Սանթուրջյան

Սահակ Ձորափորեցի «Խաչի շարականներ» | Աճեմյան մատենաշար, Ա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2002

Մ.Գ. Սանթուրջյան

Անձինքների ժանրը հայ հոգևոր քնարերգության մեջ | «Էջմիածին» ամսագիր, 2000թ.,Դ

Մ.Գ. Սանթուրջյան

Մանկական քրիստոնեական հանրագիտարան | Հանրագիտարան, Երևան, «Արեգ» հրատ., 1998