Մերի Աղվանի Եփրեմյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1984-1988 ԳԱ լեզվի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
1971-1976 ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1978-ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Մերի Աղվանի Եփրեմյան

Ասիստենտ | Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մ. Ա. Եփրեմյան

Բարդ ածականների խնդրառության մի քանի առանձնահատկություններ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 149-152 |

Մ. Եփրեմյան

Բարդ ածականների խնդրառության մի քանի առանձնահատկություններ | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2001, թիվ 3 105 Էջ 149-152

Մ. Եփրեմյան

Բառաբարդման ածական + գոյական կաղապարը ժամանակակից հայերենում | Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում, 1988, թիվ 1 Էջ 52-54