Մաքսիմ Գառնիկի Մանասյան
Կենսագրություն
1975 թ. ավարտել է Կապանի 7 միջնակարգ դպրոցը, նույն թվականին ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը:

1980 թ. ընդունվել է Մոսկվայի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի ասպիրանտուրան սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն մասնագիտությամբ:

1987 թ. Մոսկվայի պետական համալսարանում պաշտպանել է թեկնածուական թեզ:

1984 թ-ից աշխատել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում որպես ասիստենտ, 1989 թ-ից որպես դոցենտ:

2009 թ-ին ԵՊՀ-ում պաշտպանել է դոկտորական թեզ և ստացել է աշխարհագրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան:

2011 թ. ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում:

Շուրջ 30 մենագրությունների, բուհական և դպրոցական դասագրքերի, 70-ից ավելի գիտական հոդվածների հեղինակ է:

Գիտական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` բնակչության աշխարհագրությունը, քաղաքների աշխարհագրությունը, սոցիալական աշխարհագրությանը, Աշխարհագրության մեթոդաբանական հարցերը Երևան ք. և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները:

1990 - 1995 թթ. եղել է Երքաղխորհրդի պատգամավոր:

Եղել է «ՀՀ տարաբնակեցման կատարելագործման հիմնախնդիրները» գիտական թեմայի ղեկավար: 1990 - 1995 թթ. և 2005 թ-ից. Մինչ այժմ ՀՀ աշխարհագրական ընկերության փոխնախագահն է: 2001 թ-ից «Հայք» տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության հիմնադիրն ու նախագահն է:

Ամուսնացած է ունի 3 զավակ:

Դասավանդում է
Հետևյալ առարկաները`
 • Աշխարհագրության հիմունքներ
 • Աշխարհագրական հետազոտության մեթոդներ
 • Բնակչության աշխարհագրություն
 • Երկրագրություն
 • Տուրիստագիտություն
 • Հասարակության տարածքային կազմակերպման հիմունքներ
  Մագիստրատուրա
 • Հասարակական-աշխարհագրական կանխատեսում
 • Աշխարհագրության տեսական և մեթոդաբանական հիմունքներ
 • Հասարակական աշխարհագրության հիմնական տեսությունները
 • ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների զարգացման հիմնախնդիրները
 • Մաքսիմ Գառնիկի Մանասյան

  Պրոֆեսոր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

  Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ

  Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Գրիգորյան Արսեն

  Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ

  Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Մարգարյան Ռուդիկ

  Աշխարհագրություն 8 (8-րդ դասարանի դասագիրք) | Երևան, 2014, «Մանմար», 298 էջ

  Մանասյան Մ., Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա., Հովհաննիսյան Գ.

  Աշխարհագրություն (9-րդ դասարան. դասագիրք) | Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2014թ., 240 էջ

  Մանասյան Մ., Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա ., Հովհաննիսյան Գ.

  Աշխարհագրություն (8-րդ դասարան. դասագիրք) | Երևան, «Մանմար» հրատարակչություն, 2014թ., 224 էջ
  1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
   

  Հոդված/Article

  Արամայիս Ավագյան, Մաքսիմ Մանասյան, Հայկ Մանասյան

  ՀՀ բնակչության միգրացիան և ժողովրդագրական իրավիճակի տարածաշրջանային առանձնահատկությունները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 4,200, 118-121 էջ, Հայաստան |

  Հ. Մ. Մանասյան, Ա. Ռ. Ավագյան, Մ. Գ.Մանասյան

  Population migration and settlement structural movement in the Republic of Armenia (2002–2015) (Բնակչության միգրացիան և տարաμնակեցման կառուցվածքային տեղաշարժերը Հայաստանի Հանրապետությունում (2002–2015 թթ.)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 127-134 (անգլերեն) |

  Манасян М. Г., Саркисян Л. М.

  Свободные экономические зоны и предпосылки их формирования в Республике Армения | VII-й международной научно-практической конференции «Проблемы и пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир» (1-2 декабря 2016 года). Стр. 52-58 |

  Մ. Գ. Մանասյան, Ջաֆար Խանդուզի

  Խոշոր քաղաքի տրանսպորտային համակարգը և տարածքային զարգացման հիմնահարցերը (Իրանի Գորգան քաղաքի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 52-57 |

  Манасян М., Манасян А.

  Устойчивое развитие горных регионов и география | Modern problems of geography and anthropology. International Conference., Tbilisi, 2015, p. 321-323
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը