Մհեր Արշակի Աբրահամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ պատմական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - «Օսմանյան կայսրության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ 19-րդ դարի վերջից մինչև 20-րդ դարի սկիզբ» (համաշխարհային պատմություն), 15.09.2011 ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
2011թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Սելջուկյան և վաղ շրջանի պատմություն, Օսմանյան կայսրության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններ, Բռնի կրոնափոխ հայության խնդիրներ, Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Մհեր Արշակի Աբրահամյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռուբեն Մելքոնյան, Մհեր Աբրահամյան

Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ որպես ցեղասպանական արարք | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2015թ․, 240 էջ
 

Հոդված/Article

Աբրահամյան Մհեր

Երիտթուրքերի բռնի կրոնափոխության քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ | Արևելագիտության հարցեր: 2018, 14, էջ 124-137 |

Մհեր Աբրահամյան

Հայերի բռնի իսլամացումը 1909թ. Կիլիկիայի կոտորածի ժամանակ | Արևելագիտության հարցեր, VII հատոր, Երևան, 2012, էջ 273-280

Մհեր Աբրահամյան

Օսմանյան կայսրությունում համշենահայերի բռնի իսլամացման խնդիրների շուրջ | Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ VII, Երևան, 2011, էջ 180

Մհեր Աբրահամյան

Հայերի բռնի կրոնափոխության քաղաքականությունը սելջուկյան տիրապետության շրջանում | Գիտաժողովի նյութեր Բ հասարակագիտական պրակ, Վանաձոր, 2011, էջ 150

Մհեր Աբրահամյան

Հայերի բռնի իսլամացումը 1894-1896թթ. | 21-րդ դար տեղեկատվական-վերլուծական հանդես 4(32), Երևան, 2010, էջ 66