ՄԻՀՐԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ՇԱՐԱՄԲԵՅԱՆ
Կենսագրություն
Մ.Ս. Շարամբեյանը ծնվել է 1964 թ. ապրիլի 20-ին Երևանում: 1980 թ. գերազանցությամբ ավարտելով միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել է ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետ, որն ավարտել է 1985 թ. կարմիր դիպլոմով:

1985 թ. Մ. Ս. Շարամբեյանը նշանակվել է լաբորանտ ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի օպտիկայի ամբիոնում:

1986 – 1987 թթ. նա անցել է փորձաշրջան Մոսկվայում` Ռուսաստանի Դաշնության ԳԱ Ա.Մ. Պրոխորովի անվան Ընդհանուր Ֆիզիկայի Ինստիտուտում: Այնուհետև 1987 թ. Մ.Ս. Շարամբեյանն ընդունվել է ասպիրանտուրա նույն ինստիտուտում «Ռադիոֆիզիկա` նեռարյալ քվանտային ֆիզիկա» մասնագիտությամբ:

1990 թ. վերջին հաջողությամբ ավարտել է ուսումը: Ուսման տարիններին եղել է մի շարք գիտական հոդվածների համահեղինակ. “Релаксационная модель стеклования”, “Кинетические уравнения модели структурного стеклования”, “Сверхпроводящие аномалии в аморфном антимониде галлия, полученном быстрой закалкой расплава в условиях высокого давления”, “Переход металл–изолятор в аморфном антимониде галлия”, “Переход металл–изолятор в α-GaSb:Cu”, “Кристаллизация метастабильных фаз и сверхпроводимость в аморфном антимониде галлия”:

Երկրի դժվար իրավիճակը և ԽՍՀՄ փլուզումը ստիպել են Մ.Ս. Շարամբեյանին որոշ ժամանակով թողնել գիտությունը և աշխատել այլ ոլորտներում:

2008 թ. նա զբաղեցրել է Գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի պետի պաշտոնը ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեյում:

2008 – 2011 թթ. Մ.Ս. Շարամբեյան աշխատել է որպես ավագ գիտական աշխատող և սեկտորի վարիչ ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում: Անմիջական մասնակցություն է ունեցել Գիտության Տեղեկատվության Վերլուծության և Մոնիթորինգի Կենտրոնի «Տեղեկագրի» ստեղծմանն ու տպագրմանը:

2011 թ. վահճանվել է Մ.Ս. Շարամբեյանի մայրը` Լյուսյա Թադևոսի Շարամբեյանը, ով 44 տարի զբաղեցրել է «ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի պատասխանատու քարտուղարի պաշտոնը: Մ.Ս. Շարամբեյանը շարունակելով իր մոր գործը, զբաղեցրեց նույն պաշտոնը: Դեռ Լ.Թ. Շարամբեյանի ղեկավարման տարիներից սկսվեց «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի անցումը անգլերենի, իսկ Մ.Ս. Շարամբեյանն ավարտին հասցրեց այդ դժվարին գործընթացը:

Մ.Ս. Շարամբեյանի ղեկավարման տարիներին հանդեսը հասավ նորանոր բարձունքների: Մասնավորապես հանդեսը ներկայացվեց միջազգային ռեֆերատիվ հրատարակչություններում, ինչպիսիք են “Zentralblatt MATH” և “Math-Net.Ru” տեղեկատվական համակարգում (համառուսական մաթեմատիկական կայքում).

Նա նաև սկիզբ դրեց «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի թվայնացմանը և թվային արխիվի ստեղծմանը:

Միհրան Սուրենի Շարամբեյանը վախճանվել է 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ին:

ՄԻՀՐԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ՇԱՐԱՄԲԵՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Է. Գզոյան, Մ. Շարամբեյան, Ա. Բալյան, Ս. Հունանյան, Ն. Այվազյան

H-ցուցիչը և վարկանիշային աղյուսակները գիտաչափության մեջ | Երևան, Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, 2012, 46 էջ |

Է. Գզոյան, Ա. Մաիլյան, Լ. Ստեփանյան, Ս. Մկրտչյան, Մ. Շարամբեյան, Ն. Այվազյան

Հասարակական և հումանիտար գիտությունների արդի բնութագիրը | Երևան, Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, 2011, 76 էջ |

Շ. Սարգսյան, Ն. Ղազարյան, Է. Իսկանդարյան, Մ. Շարամբեյան, Ն. Այվազյան

Հայաստանի գիտության վիճակագրական վերլուծության համակարգի մշակումն ըստ հղման հայաստանյան ցուցչի տվյալների: | Երևան, Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, 2010, 24 էջ |
 

Հոդված/Article

S. V. Demishev, Yu. V. Kosichkin, N. E. Sluchanko, M. S. Sharambeyan, A. G. Lyapin

Crystallization of metastable phases and superconductivity in amorphous gallium antimonide | Journal of Experimental and Theoretical Physics, 1993, v. 77, # 1, p. 68-80 |

V. V. Brazhkin, S. V. Demishev, Yu. V. Kosichkin, A. G. Lyapin, N. E. Sluchanko, S. V. Frolov, M. S. Sharambeyan

Metal-insulator transition in a-GaSb:Cu | Journal of Experimental and Theoretical Physics 1992, v. 74, #6, p. 1020-1028 |

S. V. Demishev, Yu. V. Kosichkin, D. G. Lunts, A. G. Lyapin, N. E. Sluchanko, M. S. Sharambeyan

The metal-insulator transition in amorphous gallium antimonide | Journal of Experimental and Theoretical Physics 1991, v. 73, #2, p. 394-403 |

Ե. Վ. Կուրմիշև, Ի. Ն. Սիսակյան, Մ. Ս. Շարամբեյան

Кинетические уравнения модели структурного стеклования (Ապակեգոյացման կառուցվածքային մոդելի կինետիկ հավասարումները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 78-82 (ռուսերեն) |

Ե. Վ. Կուրմիշև, Ի. Ն. Սիսակյան, Ս. Ա. Հակոբյան , Մ. Ս. Շարամբեյան

К вопросу о многообразии структур стекла (Ապակու կառուցվածքային բազմազանության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

Ե. Վ. Կուրմիշև, Ի. Ն. Սիսակյան, Մ. Ս. Շարամբեյան

Релаксационная модель стеклования | Препринт #316, 1985, М.: ИОФ АН СССР, 16 с.