Միքայել Սերյոժայի Ալեքսանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002-2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ՝
2006 թ.-ին բակալավրի աստիճան,
2008 թ.-ին մագիստրոսի աստիճան
2008-2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2011 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ/ փորձարարական ոլորտներ
Կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա և տեխնոլոգիա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Կիասահաղորդչային գազային սենսորներ, բարակ թաղանթների տեխնոլոգիա

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2006 թ.-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրում որպես գիտաշխատող
2009 - 2011 թթ Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ
2013թ.-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի Կիասահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
2013թ.-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի PR պատասխանատու


Ակադեմիական դասընթացներ/ Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառություններ
<< Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և սարքեր>>, <<Ինտեգրալ սխեմաների նախագծման ներածություն>>

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

maleksanyan@ysu.am

Միքայել Սերյոժայի Ալեքսանյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Vladimir Aroutiounian, Valeri Arakelyan, Mikayel Aleksanyan, Artak Sayunts, Gohar Shahnazaryan, Petr Kacer, Pavel Picha, Jiri Kovarik, Jakub Pekarek, Berndt Joost

Nanostructured Sensors for Detection of Hydrogen Peroxide Vapours | Sensors & Transducers. 2017, Vol. 213, Issue 6, pp. 46-53 |

M. S. Aleksanyan, V. M. Arakelyan, V. M. Aroutiounian

Detection of gasoline vapor by ZnO thin film sensor | Տhe tenth Intern. Conf. “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”, 2015-09-11, 82-85 pp. |

V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, M. S. Aleksanyan, K. Hernadi, Z. Nemeth, P. Berki, Z. Papa, Z. Toth, L. Forro

The ethanol sensors made from α-Fe2O3 decorated with multiwall carbon nanotubes | Advances in Nano Research, South Korea, 2015, v. 3, N 1, 1-11 pp. |

Р. В. Оганесян , Г. Д. Хондкарян, М. С. Алексанян, В. М. Аракелян, Б. О Семерджян, В. М. Арутюнян, Ф. В. Гаспарян

Статические и щумовые характеристики нанокомпозитных газовых сенсоров | Известия АН Арм. ССР. Физика. – 2014 г. – Т , 5c.