Միխաիլ Հրաչյայի Ազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1972 թ-ին Երևանի պետական Համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, կիասահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա
1981 - 1986 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
1986 թ-ին ֆիզ-մաթ գիտ. թեկնածու, «Կրեմնիումային պլանար ֆոտոընդունիչների և մագնիսադիոդների էքսպերիմենտալ հետազոտություններ», ՀՍՍՌ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1972 թթ. ԵՊՀ, միջուկային ֆիզիկայի ամպիոն, լաբորանտ
1974 - 1986 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, գիտ.աշխատող
1986 - 1988 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, ա.գիտ.աշխատող
1988 - 2007 թթ. ԵՊՀ ԿՆ և ՍՖԳՀԼ . ա.գիտ. աշխատող
2007 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, ա.գիտ.աշխատող

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / մասնագիտական ոլորտներ
• Կիսահաղորդիչների ու դիէլեկտրիկների ֆիզիկա , միկրոէլեկտրոնիկա
• Ֆիզիկական պարամետրերի սենսորներ
• Ֆիզիկական պրոցեսների հետազոտություններ անհպում եղանակներով
• Ճշգրիտ էլեկտրամեխանիկա
• Զոնդային մանրադիտում իրականացնող սարքեր
• Նանոմասշտաբ սիստեմներում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների հետազոտություններ
• Էքսպերիմենտալ հետազոտությունների համակարգչային կառավարում, մոդելավորում և դրանց համակցումը

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
• Էլեկտրոնների բացարձակ ելքի աշխատանքի գրանցման դինամիկ կոնդենսատորի մեթոդի մոդեռնացում
• Նանոխողովակների և ֆուլերենների սինթեզի (ֆիզիկական եղանակ) լաբորատոր ստենդի իրագործում
• Պինդ մարմինների մակերևույթին ռեալ ժամանակում ընթացող ատոմա-մոլեկուլյար պրոցեսների դինամիկայի մանրադիտման իրականացում
• Նանոմասշտաբային տեղափոխությունների և վերահսկման սարքավորումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն(միայն բառարանով)

Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղղևորություններ
Հրավիրված անձ - 8-րդ միջազգային գիտա-պրակտիկ կոնֆերանս «Ուսումնական,գիտական և ինժեներային կիրառումներ LabVIEW միջավայրում և National Instruments-ի տեխնոլոգիաներ - 2009»

(+374 10) 57-83-82
azar@ysu.am

Միխաիլ Հրաչյայի Ազարյան

Ավագ գիտաշխատող | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

М. Г. Азарян

О зондовой микроскопии популярно | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2009, 3-4, N4

М. Г. Азарян

Комбинированный прецизионный движитель для лабораторных зондовых микроскопов | Россия, ж. «Нанотехника »( N3(15), 2008) 3(15) 2008г. стр. 69-72

М. Г. Азарян

Способ и устройство микропозиционирования | Изв. НАН РА и ГИУА сер.ТН, т.60,N3, с.504-509 (2007)
 

Հոդված/Article

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, Г. А. Егиазарян

Исследование планарных магниточувсвительных структур с помощью топограмм электрического поля | Электронная техника, сер.2, Полупроводниковые приборы, вып.3(182), 1986.с.36-41

Haroutiunian V.M., Adamyan Z.N., Barseghyan R.S., Semerjyan B. O, Gasparyan F.V, Azaryan M.H, Mkhitaryan Z.H, Melkonyan S.V.

Phenomena in Silicon Photodiodes Doped with Zn and S | Proceedings of the III International Conference on Infrared Physics (CIRP3). Infrared Physics. - 1986. - Vol.26, N5, p. 6

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, Д. К. Парсамян

Метод регистрации производной сигнала с сканирующего зонда | ПТЭ,1985,13 с.174-176

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, Г. А. Егиазарян

Эксперименталъные наблюдения трансформации области с модулированной проводимостъю в планарных магнитодиодах в магнитном поле | 4 Всесоюзный симпозиум «Полупроводниковые магнитоуправляемые элементы и их применение». Абовян,1985г

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян

Установка для исследований магниточувстви-телъных структур в магнитном поле | 4 Всесоюзный симпозиум «Полупроводниковые магнитоуправляемые элементы и их применение». Абовян,1985г. Май
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը