Միխաիլ Հրաչյայի Ազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1972 թ-ին Երևանի պետական Համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, կիասահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա
1981 - 1986 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
1986 թ-ին ֆիզ-մաթ գիտ. թեկնածու, «Կրեմնիումային պլանար ֆոտոընդունիչների և մագնիսադիոդների էքսպերիմենտալ հետազոտություններ», ՀՍՍՌ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1972 թթ. ԵՊՀ, միջուկային ֆիզիկայի ամպիոն, լաբորանտ
1974 - 1986 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, գիտ.աշխատող
1986 - 1988 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, ա.գիտ.աշխատող
1988 - 2007 թթ. ԵՊՀ ԿՆ և ՍՖԳՀԼ . ա.գիտ. աշխատող
2007 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, ա.գիտ.աշխատող

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / մասնագիտական ոլորտներ
• Կիսահաղորդիչների ու դիէլեկտրիկների ֆիզիկա , միկրոէլեկտրոնիկա
• Ֆիզիկական պարամետրերի սենսորներ
• Ֆիզիկական պրոցեսների հետազոտություններ անհպում եղանակներով
• Ճշգրիտ էլեկտրամեխանիկա
• Զոնդային մանրադիտում իրականացնող սարքեր
• Նանոմասշտաբ սիստեմներում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների հետազոտություններ
• Էքսպերիմենտալ հետազոտությունների համակարգչային կառավարում, մոդելավորում և դրանց համակցումը

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
• Էլեկտրոնների բացարձակ ելքի աշխատանքի գրանցման դինամիկ կոնդենսատորի մեթոդի մոդեռնացում
• Նանոխողովակների և ֆուլերենների սինթեզի (ֆիզիկական եղանակ) լաբորատոր ստենդի իրագործում
• Պինդ մարմինների մակերևույթին ռեալ ժամանակում ընթացող ատոմա-մոլեկուլյար պրոցեսների դինամիկայի մանրադիտման իրականացում
• Նանոմասշտաբային տեղափոխությունների և վերահսկման սարքավորումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն(միայն բառարանով)

Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղղևորություններ
Հրավիրված անձ - 8-րդ միջազգային գիտա-պրակտիկ կոնֆերանս «Ուսումնական,գիտական և ինժեներային կիրառումներ LabVIEW միջավայրում և National Instruments-ի տեխնոլոգիաներ - 2009»

(+374 10) 57-83-82
azar@ysu.am

Միխաիլ Հրաչյայի Ազարյան

Ավագ գիտաշխատող | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

М. Г. Азарян

О зондовой микроскопии популярно | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2009, 3-4, N4

М. Г. Азарян

Комбинированный прецизионный движитель для лабораторных зондовых микроскопов | Россия, ж. «Нанотехника »( N3(15), 2008) 3(15) 2008г. стр. 69-72

М. Г. Азарян

Способ и устройство микропозиционирования | Изв. НАН РА и ГИУА сер.ТН, т.60,N3, с.504-509 (2007)
 

Հոդված/Article

З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, М. Г. Азарян, Н. Н. Сайдашев, Ю.В.Шмарцев

Шумы в симметричных структурах из кремния, компенсированного цинком | ФТП,1984, т.18, в.7, с.1173-1177

З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, М. Г. Азарян, Н. Н. Сайдашев, Ю.В.Шмарцев

Шумы в симметричных структурах из кремния, компенсированного цинком | ФТП,1984, т.18, в.7, с.1173-1177

М. Г. Азарян, В. М. Арутюнян, З. Н. Адамян, Р. С. Барсегян, Ф. В. Гаспарян, З. О. Мхитарян

Флуктуационные явления в диодах из компенсированного кремния | Тез.докл.3 Всесоюзной конф. «Флуктуационные явления в физических системах», Вилънюс,1983,с.194-196

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, С. Г. Мартиросян, В. О. Акунян

Емкостной зонд напряженности электрического поля | Тез.докл. Республик.конф. ученых по физике. Бюракан,1983.

М. Г.Азарян, З. Н. Адамян, В.М.Арутюнян, С.Г.Мартиросян

Метод измерения распределения напряженности электрического поля | Тез.докл. Республик.конф. ученых по физике. Бюракан,1983
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը