ՄԻՍԱԿ ԱՐՇԱՄԻ ԴԱՎԹՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1952 - 1958 թթ. ուսանող Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ
1960 - 1963 թթ. Ասպիրանտ, ՍՍՀՄ ԲԳԱ Կենսաբանության և բժշկական կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Ամինաթթուների դեզամինացման , ռեամինացման և կետոթթուներից նրնաց կենսասինթեզըի պրոցեսները սրտամկանում»
1970 թ. կենսաբ. գիտ. դոկտոր, «Գլխուղեղի օրնիտինային ցիկլի ֆերմենտները»
1971 թ. պրոֆեսոր
1996 թ. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
2002 թ. ԵՊՀ-ի կենսաբանական ֆակուլտետի պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971 - 2000 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ
1971 - 2000 թթ. Համեմատական և էվոլուցիոն կենսաքիմիայի հիմնահարցերի լաբորատորիայի ղեկավար
1978 - 1985 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի դեկան
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
1989 - 1990 թթ. ՀՀ ժողովրդական կրթության նախարար
1990 - 1991 թթ. ԵՊՀ պրոռեկտոր
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի դեկան
1999 - 2002 թթ. Հայաստանի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր
2002 թ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ԳՀԼ ղեկավար
2002 - 2011 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Բժշկական կենսաքիմիա», «Դեղամիջոցների ազդման մեխանիզմները», «Բժշկական կենսաքիմիայի ասպեկտները», «Օրգան համակարգերի գործունեության մոլեկուլյար մեխանիզմները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակություն, ֆերմնետների ուսումնասիրությունը համեմատական և էվոլյուցիոն ասպեկտով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 051 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)
1996 թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
2003 թ. ՀՀ ԲԳԱ անդամ
Վիրաբույժների համաշխարհային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
1981 թ. ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
Մխիթար Հերացու մեդալ
2010 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Խաչատուր Աբովյան» մեդալ
2012 թ. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ

ՄԻՍԱԿ ԱՐՇԱՄԻ ԴԱՎԹՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Ա.Խ. Աղաջանյան, Մ.Ա. Դավթյան, Հ.Հ. Սեմերջյան, Է.Խ. Բարսեղյան, Ս.Ա. Կարապետյան, Գ.Ա. Գաբրիելյան

Կենսաքիմիայի պրակտիկում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002
 

Հոդված/Article

Մ. Ա. Դավթյան, Ի. Վ. Գոգինյան, Գ. Ջ. Խաչատրյան, Ջ. Հ. Վարդանյան

Tрансаминазa разветвленных аминокислот печени кур (Հավի լյարդի ճյուղավորված ամինաթթուների տրանսամինազը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 104-107 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Ջ. Հ. Վարդանյան, Ի. Վ. Գոգինյան

Субстратная индукция аргиназы проростков гороха (Ոլոռի ծիլերի արգինազի սուբստրատային ինդուկցիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 75-78 (ռուսերեն) |

Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

Исследование продуктов триптического гидролиза аргиназы методом гель-фильтрации (Արգինազի տրիպտիկ հիդրոլիզի արդյունքների ուսումնասիրությունը ժել-ֆիլտրման եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Ա. Նիլոլյան, Լ. Ռ. Թումանյան, Ս. Վ. Չուբարյան

Влияние ЭДТА на структуру и активность аргиназы поджелудочной железы крыс (ԷԴՏԱ-ի ազդեցությունը առնետի ենթաստամոքսային գեղձի արգինազի կառուցվածքի և ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 112-114 (ռուսերեն) |

Ս. Պ. Հովհաննիսյան, Մ. Ա. Դավթյան, Լ. Ե. Լաչինյան, Ա. Ռ. Պապոյան

Активность глутамат- и анилин-дегидрогеназ в субклеточных фракциях Asp. niger R-3 (Գլուտամինաթթվի և ալանին դեհիդրոգենազների ակտիվությունը Asp. niger R-3-ի ենթաբջջային ֆրակցիաներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 63-66 (ռուսերեն) |
1   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Давтян М.А., Оганесян С.П., Габриелян Г.А., Гукасян Дж.Г., Григорян А.П.

Выявление активности оксидазы L-аминокислот в пероксисомальных фракциях мицелиального гриба Asp.niger R-3 | Современное состояние биотехнологии в Армении и роль МНТЦ в ее развитии Сб. тезисов Цахкадзор, октябрь 2008, с.214-215

Оганесян С.П., Габриелян Г.А., Папоян А.Р., Торчян Р.О., Давтян М.А.

Индукция пероксидом и оксидаз аминокислот у гриба Aspergillus niger R-3 в зависимости от состава среды роста | Аннотации докл.лиг.сем.посвящ.100-летию акад. Н.Сисакяна «Проблемы биохимии, молекулярной, радиационной биологии и генетики, Ереван,2007, с.57

Давтян М.А., Навасардян Л.А., Марутян С.В.

Белковые фракции дрожжей при экстремальных состояниях (голодание и рентгеновское облучение) | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М. Сисакяна, Аннотации долкадов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.115

Марутян С.В., Акопян А.А., Навасардян Л.А., Давтян М.А.

Исследование водорастворимых фракций белков дрожжей до и после рентгеновского облучения | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М.Сисакяна, Аннотации докладов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.123

Ara H .Tamrazyan, Misak A. Davtyan, Susanna A. Karapetyan

Some properties and partial purification of Candida Guilliermondii NP-4 And Paramecium multimicronucleatum glutaminase | 1-st FEBS Advanced Lecture Course on Systems Biology, Gosau . Austria, Eu, 2005, P 154