Միտուշ Մարտինի Թորոսյան
Կենսագրություն
Ծնվել է 1940 թ. դեկտեմբերի 15-ին Ախալքալակի շրջանի Մեծ Սամսար գյուղում:

Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Ախալքալակի Հով. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցում:

1959 թ-ին ընդունվել և 1964 թ-ին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը, այնուհետև ասպիրանտուրան;

Աշխատել է Հայգլխէներգոյում, որպես ավագ ճարտարագետ, ապա 1981 թ-ից ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում որպես դոցենտ:

Հեղինակ է 7 տասնյակ գիտական հոդվածների, քարտեզների, ինչպես նաև դպրոցական դասագրքերի և բուհական ձեռնարկների:

Հասարակական գործունեություն
1981թ-ից ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
 • Հայաստանի աշխարհագրություն
 • Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
 • Հասարակական արտադրության հիմունքներ

  Մագիստրատուրա
 • ՀՀ տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները
 • Ռեգիոնալ աշխարհագրություն
 • Քաղաքական ախարհագրություն
 • Արտասահմանյան երկրների ախարհագրություն

  Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
  ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

  Ունի 3 զավակ:
 • Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

   
   

  Գիրք/Book

  Մ. Թորոսյան

  Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս 2-րդ) | Երևան, 2011, 172 էջ

  Մ. Թորոսյան

  Արտադրության ոլորտին վերաբերող տերմինների, անունների և հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան | Երևան, 2010, 130 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

  ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

  Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

  Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ

  Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

  Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ
  1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
   

  Հոդված/Article

  Մ. Մ. Թորոսյան, Վ. Անդրեասյան

  Հողմաէներգետիկան որպես աշխարհաքաղաքական ներուժ:Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները | Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 68-73

  Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

  Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի վերլուծությունը | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 343-345

  Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

  Զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպման վրա ազդող գործոնները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, 2014, էջ 95-98

  Մ. Թորոսյան, Լ. Հակոբյան

  Ծխախոտագործության տարածքային զարգացման ագրոաշխարհագրական ներուժը Հայաստանում | Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, Ե., 2011, էջ 279-289

  Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

  Հայաստանի բնօգտագործման առանձնահատկությունները 1925-1927 թթ. | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, Երևան, 2009, էջ 160-168
  1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը