Մուշեղ Մայիսի Հովսեփյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ
1985 - 1988 թթ. ՄՊՀ, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1991 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
«Ռադիոյի գործունեությունը արտակարգ իրավիճակներում», 1991թ., Մոսկվա, ՄՊՀ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
«Ռադիոշուկայի օրինաչափությունները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում», 2002թ., Երևան, ԵՊՀ, բանասիրական գիտություններ դոկտոր
2004 դոցենտ
2007 պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից մինչև օրս աշխատում եմ ԵՊՀ բանասիրական, այնուհետև ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետներում
1999 թ-ից մինչև օրս Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի վարիչն եմ
1991 - 1994 թթ. ՀՀ հանրապետական ռադիոյի հասարակական-քաղաքական գլխավոր խմբագրություն, խմբագիր
2001 - 2005 թթ. ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ
2003 - 2008 թթ. Ռուս-հայկական(սլավոնական) համալսարանի պրոֆեսոր
2008 - 2015 թթ. ԵՊՀ Գիտխորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ռադիոժուռնալիստիկա», «Մասնագիտության արդի հիմնահարցեր»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հումանիտար և հասարակական գիտություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մասնագիտական գրքի թարգմանություն, «Եվրասիա» հիմնադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ-ում գործող 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մուշեղ Մայիսի Հովսեփյան

Ամբիոնի վարիչ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստկայի հիմունքներ. պատմություն և տեսություն | Դասախոսություններ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 102 էջ |

Մուշեղ Հովսեփյան

Բանակ-հասարակություն հարաբերությունների իրավական և էթիկական առանձնահատկությունները | Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, երևան, 2012, 5 էջ, 18 - 22

Դավիթ Ալավերդյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս

Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ | «Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ |

Մուշեղ Հովսեփյան

Արտերկրի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում | «TV&R՚»հանդես, N 5, Երևան, 2002 թ., 2 էջ, 4-5

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոշուկայի օրինաչափությունները և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002 թ., 272 էջ
 

Հոդված/Article

Մուշեղ Հովսեփյան, Հարություն Ծատրյան

Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյորւր | Այլընտրանք: 2018, #1, էջ 235-242 |

Հովսեփյան Մ. Մ., Ծատրյան Հ. Զ.

Կրթության դերը քաղաքական իմիջի կերտման համատեքստում | Տարածաշրջան և աշխարհ: 2018, N 3, էջ 51-56 |

Հովսեփյան Մ. Մ.

Հայաստանի հանրային ռադիո. ձևավորումն ու զարգացումը (ուրվագծեր 90-ամյա հոբելյանի առիթով) | Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 167-177 |

Մուշեղ Հովսեփյան

Освещение событий Ереванского тарифного майдана в эфире армянских электронных СМИ | Журналистика в 2015 году, Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы, материалы международной научно-практической конференции, 5-6 февраля 2016г, Москва, стр. 182-183

Մուշեղ Հովսեփյան

Общественный диалог в телерадиовещании Армении | Журналистика в 2014 году, СМИ как фактор общественного диалога, материалы международной научно-практической конференции, 6-7февраля 2015г, Москва, стр. 208-209.
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

М. М. Овсепян

Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения | Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111

Мушег Овсепян

Телерадиокомпании Армении в условиях рынка | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 277