Նաղաշ Նարինբեկի Մարտիրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984-1991 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ, ժուռնալիստիկայի բաժին
1991-1994 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2002 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2007 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
1994 թ. Ժուռնալիստիկայի բաժնի, ապա` ֆակուլտետի դասախոս
1994-1997 թթ. ՀՀ ազգային հեռուստաընկերության «Լրաբեր» լրատվական ծրագրի պատասխանատու խմբագիր
1997-1999 թթ. ՀՀ ազգային հեռուստատեսության «Դատական անդրադարձ» հաղորդման հեղինակ-վարող
1999-2007 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
20.11. 2007 թ. Ժուռնալիստիկային ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
03.04. 2008 թ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Ժուռնալիստիկայի պատմություն և տեսություն, հարցազրույցի տեխնոլոգիա, գիտահետազոտական աշխատանքի տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հեռուստատեսություն, ԶԼՄ պատմություն, մեդիաազդեցության ժամանակակից տեսություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ և մրցանակներ
2009 թ. – ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Նաղաշ Նարինբեկի Մարտիրոսյան

Դեկան | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Աստղիկ Ավետիսյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Քրիստինե Ալագուլյան, Նանե Վարդանյան, Վանիկ Հակոբյան

Հեռուստաժուռնալիստի վարպետության դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 48 էջ

Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան, Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան

Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ |

Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան

Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ) | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 32 էջ |

Նանե Վարդանյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Արաքս Պողոսյան, Անուշ Մարտիրոսյան

Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ, Հայաստան, Երևան |

Դավիթ Ալավերդյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս

Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ | «Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ |

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Հեռուստատեսային ժուռնալիստիկա | Դասագիրք Երևան, 2008, 392 էջ

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Հեռուստաժուռնալիստիկայի հիմունքներ | Ուսումնական ծրագրեր,Պրակ 3, ԵՄԱ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ,Երևան, 2007թ.,էջ 5-8:

Նաղաշ Մարտիրոսյան

«Հայրենիք» ամսագրի հրապարակախոսությունը | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2001 թ., 56 էջ
 

Հոդված/Article

Саядян Л. К., Мартиросян, Н.Н.

Политические процессы и СМИ в Республике Армениа (после 1990-ых годов) | Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций. 2017, стр. 194-210 |

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական ժուռնալիստիկայի դիտանկյունից | Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա: 2015թ․, 4-6 էջ |

Վարդուհի Պետրոսյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Աննա Մկրտիչյան

Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ) | Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ |

Anahit Menemshyan, Naghash Martirosyan, Zaruhi Sargsyan

The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager | 21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp. |

Акопян Л.С, Мартиросян Н.Н.

Ценности и идеи в телевизионных обращениях | Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: Материал ы IX Международной научно-практической конференции / 17-19 июня/, том 3, г. Санкт-Петербург,2015, стр. 49-52

Մենեմշյան Ա., Մարտիրոսյան Ն.

Հայ հասարակության մեդիապատկերը.ամփոփ ուրվագիծ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 1 (643), հուվար-ապրիլ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, էջ 376-381 |

Նաղաշ Մարտիրոսյան, Լիլիթ Հակոբյան

Սոցիալական ցանցերի հնարավորությունների օգտագործումը բնապահպանական խնդիրները լուսաբանելիս | Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 26-30

Нагаш Мартиросян , Анаит Менемшян

Задачи формирования системы ценностей у подростков и электронные СМИ | Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, т. 4, "Стратегия будущего", Санкт-Петербург, 2015, стр. 42-49.

Нагаш Мартиросян , Вардуи Петросян

Этические проблемы в онлайн медиа /на примере СМИ Республики Армении | Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, Материалы IX Международной научно-практической конференции, т.4, РИНЦ, Санкт-Петербург, 2015,1стр. 52-55.

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական լրագրության տեսանկյունից | Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 4-6 |

Ն. Մարտիրոսյան

Ապրած և չապրած տարիների կենսագիրը | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012, էջ 10-14

Ն. Մարտիրոսյան

Մասնագիտական էթիկայի և օրենսդրության դասավանդումը ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում |

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Տեղեկատվություն և ապատեղեկատվություն. տեղեկատվական պատերազմների ժամանակակից մեթոդները | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 72-75

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Տեղեկատվական պատերազմներ. անցյալը և ներկան | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 24-26

Նաղաշ Մարտիրոսյան, Անահիտ Մենեմշյան

Լրատվությունն այլևս երկխոսություն է | «Գարուն» ամսագիր, թիվ 7-8, Երևան, 2009թ., համահեղինակ Ն. Մարտիրսյան

Նաղաշ Մարտիրոսյան, Անահիտ Մենեմշյան

«Գենդեր և լրագրություն» առարկայի դասավանդումը. մեթոդական խնդիրներ | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1-2, «Ասողիկ» հրատարակչություն,Երևան, 2009թ., էջ 187 - 191 |

Նաղաշ Մարտիրոսյան, Անահիտ Մենեմշյան

Թումանյանի հրապարակախոսությունը արդի լրագրության դիտանկյունից | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2009, էջ 70 - 77 |

Նաղաշ Մարտիրոսյան, Անահիտ Մենեմշյան

Ներքին թշնամու կերպարը Հովհ. Թումանյանի ընկալմամբ | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 47 - 51 |

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Հեռուստառադիոոլորտի իրավական կարգավորման մի քանի հարցեր | Ժուռնալիստիկա, Տեսության և պատմության հարցեր,Պրակ Ը,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007թ.,էջ 241-247

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Ժուռնալիստի ստեղծագործական գործունեության հիմունքներ | Պրակ 2, ԵՄԱ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2005թ., էջ 24-30

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Ազգային ինքնության խնդիրները «Հայրենիք» /Բոստոն/ ամսագրում 1920-ական թթ., Ի սկզբանէ էր բանն | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն,2004թ., էջ 136-140:

Նաղաշ Մարտիրոսյան, Լիանա Սայադյան

Հեռուստաժուռնալիստիկա | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ե, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003թ., էջ 160-164

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Հայկական հարցը «Հայրենիք» ամսագրում | Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Բ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001թ., էջ 102-111

Նաղաշ Նարինբեկի Մարտիրոսյան

«Հայրենիք» ամսագրի ստեղծման պատմությունից | Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ա, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1999թ., էջ 102-121