Նաիրա Մակիչի Ավագյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1985-1990 - ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին
դիպլոմ գերազանցությամբ, բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ
Մասնագիտական գործունեություն
1991-1993 Երևանի ՙԱնանիա Շիրակացի՚ համալսարան, դասախոս
1991 – ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Նաիրա Մակիչի Ավագյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3 | Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան, Լիլիթ Աբգարյան

A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction) | Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ |

Naira Avagyan, Naira Nersisyan

Legends and Tales: Home Reading with Exercises | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 128 էջ

Նաիրա Ավագյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ խնդիրների հաղթահարման որոշ մոտեցումներ | Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 219-223 |

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան |

Lusine Zakalashvili, Naira Avagyan

Modal Verbs of Obligation in Quotations and Political Discourse | Armenian Folia Anglistika. 2016, 2(16), 81-90 pp. |

Նաիրա Ավագյան

Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ թարգմանական սխալների շուրջ | «Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, Երևան, 2014թ, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 275-278
 

Թեզիս/Thesis

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Անգլերենի գունանուններով դարձվածքների հոգեբանական և իմաստակառուցվածքային բնութագիրը | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 54 , Հայաստան