Նաիրա Հմայակի Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 Դոցենտ / ԲՈՀ
2006 Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1989-1990 Մոսկվայի կենտրոնական արտոնագրային ինստիտուտ /գործուղում (центральный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов в области патентной работы) /առկա ուսուցում/ (դիպլոմ)
1986-1989 ԵՊՀ հայցորդ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1986-1988 Հայկական արտոնագրային ինստիտուտ /երեկոյան ուսուցում/ դիպլոմ
1976-1981 Անգլերեն լեզու և գրականություն, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 մինչ այժմ - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2005-2007 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991-2005 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1982-1990 - ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ

Հասարակական գործունեություն
2014-2019 Զեկուցումներ տարբեր ԲՈՒՀ-երում և գրադարաններում, Նարեկացի միությունում, հրապարակումներ մամուլում՝ ներկայացնելով անգլալեզու հայագիտական նյութերի վերլուծություններ, թարգմանություններ սեմինար-բանավեճ Օտարները, հայերը և անկախությունը ռոմանագերմանական ֆակուլտետ- հայրենասիրական միջոցառում
2003-2017 ռոմանագերմանական ֆակուլտետ - բարեգործական միջոցառումների կազմակերպում՝ օգնություն մանկատներին, վիրավոր զինծառայողներին ու ազատամարտիկներին
2005-2016 ռոմանագերմանական ֆակուլտետի մեծ գիտխորհրդի անդամ
2004-present Անգլերենի ուսումնասիրության հայկ. ասոցիացիայի անդամ

Հատուկ հետաքրքրություններ
Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն /անգլերենով/ և անգլերենով փաստագրական գրականության, եվրոպական հետազոտողների ուսումնասիրությունների թարգմանություններ, որոնք զետեղված են բազմաթիվ հոդվածներում և 2017թ. հրատարակված երեք գրքերում:

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Նաիրա Հմայակի Գասպարյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նաիրա Գասպարյան

Հայ ինքնությունը օտարների աչքերով | Մենագրություն: Լուսակն: 2017թ․, 112 էջ, Երևան

Նաիրա Գասպարյան

Հայը օտարների ընկալմամբ | Մենագրություն: Լուսակն: 2017թ․, 222 էջ, Հայաստան, Երևան

Գասպարյան Ս., Մուրադյան Գ., Գասպարյան Ն.

Գործառական ոճագիտություն (անգլերենի գործառության արդիական հարցեր) | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011

Գասպարյան Ն.

Արտոնագրային մասնագրի լեզվաոճական առանձնահատկությունները | Ամերիկյան արտոնագրերի փաստական նյութի հիման վրա/ երաշխավորվում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դասընթացների համար/ Լուսակն հրատ., Երևան, 2007 թ., 135 էջ

Գասպարյան Ն., Գասպարյան Ս., Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե., Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե., Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ., Պողոսյան Օ, Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս., Ղազարյան Ռ., Սարուխանյան Բ., Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.

Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
 

Հոդված/Article

Նաիրա Գասպարյան

Լեզվաքաղաքականությունն ու անկախության ձգտումն իբրեվ շոտլանդական ինքնության բնութագրիչներ | cience and Education a New Dimension. Philology, VIII(64), Issue: 216, 2020 Feb.[ www.seanewdim.com], [http://seanewdim.com/index.html] Հունգարիա, էջ 22-25

N. Gasparyan

Globalization and Armenian Identity. Challenges and Integration (Armenia and Artsakh) | Armenian Folia Anglistika [http://aase.ysu.am/# Armenian Folia Anglistika (1) (4).pdf (393.27 KiB)] 2020, 16, 1 (21), Հայաստան, էջ 157-168

Գասպարյան Ն. Հ.

Հայ ինքնության բաքսթընյան և լոուրենսյան մեկնաբանությունները (լեզվամշակութային մեկնակետ) | Գիտական տեղեկագիր 2020 № 1 պրակ Բ հումանիտար ու հասարակական գիտություններ, դասավանդման մեթոդիկաներ [http://shsu.am/archive-quality/] [Բ պրակ 2020-1 (1).pdf] էջ 95-104

Նաիրա Գասպարյան

Ճանաչողական-Մշակութային Հասկացույթը Շոտլանդական Առած-Ասացվածքներում | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1(26), 75-85 էջ

Նաիրա Գասպարյան, Արտավազդ Դարբինյան

Օտարների հաշվետվություն-հուշագրությունները որպես Հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիրման արժեքավոր աղբյուրներ | SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Humanities and Social Sciences, Հունգարիա, VII(34), 205, 48-53 էջ, 2019
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը