Նաիրա Արշակի Կոպալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն, գերազանցության դիպլոմ, որակավորում` բանասեր, ուսուցիչ և թարգմանիչ

Մասնագիտական գործունեություն
1998 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1998 - 1998 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
1996 - 1998 թթ. Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում օտար լեզուների ամբիոնում լաբորանտ

Ուսումնական դասընթացներ
Գերմաներեն լեզու (հիմնական օտար լեզու, 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու)

Միջազգային սեմինարների և դասընթացների մասնակցություն
29. 03. 2003 - 14. 04. 2003 Fortbildungsseminar für Germanisten und Deutschlehrer aus Zentralasien und dem Südkaukasus "Treffpunkt Österreich", Ավստրիա, Վիեննա
2003 - 2004 թթ. "Grammatik für Deutschlehrer", Գերմանիա, Մանհայմ

Գիտահետազոտական աշխատանք
2003 - 2004 թթ. գիտահետազոտական աշխատանք Մանհայմի համալսարանում, Գերմանիա, Մանհայմ

Վերապատրաստում
12.01.- 28.02.2009 դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Երևան
24.11.- 5.12 2008 դասախոսների մանկավարժական - հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց, Երևան
21.02. - 15.04.2005 դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Երևան
2003 թ-ին ամառային դասընթաց "Fortbildung für Hochschullehrer des Goethe Instituts", Երևան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն ( գերազանց), անգլերեն (խոսակցական)

Նաիրա Արշակի Կոպալյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Gabrieljan J., Kopaljan N., Mnatsakanjan G., Manukjan H.

Praktische Deutsche Grammatik | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 230 էջ, Հայաստան, Երևան

Նաիրա Արշակի Կոպալյան

Գերմաներեն 9 թեստ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» հրատարակչություն, Երևան, 2010

Gabrieljan J., Manukjan H., Kopaljan N., Mnatsakanjan G.

Praktische deutsche Grammatik | Textbook, Verlag Der Universität Jerewan, Jerewan 2008,, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008 |

Ն. Կոպալյան

Գերմաներենի գործնական քերականություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2007 |
 

Հոդված/Article

Նաիրա Արշակի Կոպալյան

Կոնյունկտիվ 2-ի կառուցվածքային առանձնահատկություններն ու գործառույթը երկրորդական նախադասություններում | Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, Երևան, 2006, էջ 85 – 86 |

Նաիրա Արշակի Կոպալյան

Գերմաներենի կոնյունկտիվ եղանակի արտահայտման հնարավորությունները հայերենում | «Արդի բանասիրության տեսական խնդիրները» երիտասառդ գիտնականների միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, Լինգվա հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 6 – 7 |

Naira Kopaljan

Normen und Leitbilder in Pro – und Kontra - Talkshows | Dokumentation der Referate und Abstracts der Referenten der Staatlichen Universität Jerewan, Maro Druck, Augsburg, 1999, S. 3 - 4 |

Նաիրա Արշակի Կոպալյան

Երկխոսության կառուցվածքը և մասնակիցների հարաբերությունները | Ժամանակակից գիտական պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհերում, Ան. Շիրակացու անվ. համալս. հրատ. Երևան, 1999, էջ 130-131 |