Նաիրա Հարությունի Մարտիրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994-1998 – ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրության ֆակուլտետ
1989-1994 – ԵՊՀ, ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն, Գերազանցության դիպլոմ` բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորմամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2000- Ասիստենտ, Ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1994-2000 - դասախոս, Ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1993-1994 - լաբորանտ /համատեղությամբ/, Ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ

Հասարակական գործունեություն
2004 – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն/գերազանց/, գերմաներեն /բառարանով/

Նաիրա Հարությունի Մարտիրոսյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հ. Մարտիրոսյան, Կ. Ս. Մկրտչյան, Լ. Վ. Էդիլյան

A Course in Written English, Book II | Textbook, Ասողիկ հրատարակչություն, 243 էջ, 2003 (համահեղինակությամբ)

Ն. Ս. Հայրապետյան, Լ. Վ. Էդիլյան, Ն. Հ. Մարտիրոսյան, Կ. Ս.Մկրտչյան,

A Course in Written Practice, Book 1 | Երևան 2002, 147 էջ

Ն. Հ. Մարտիրոսյան, Լ. Վ. Էդիլյան, Կ. Ս. Մկրտչյան, Ն. Ս. Հայրապետյան

A Course in Written English, Book I | Textbook, Ասողիկ հրատարակչություն, 135 էջ, 2002 / համահեղինակությամբ/
 

Հոդված/Article

Naira Martirosyan

Cohesive Properties of Modal Adverbs | Armenian Folia Anglistika, International journal of English Sudies N1-2(6), pp. 134-139

Наира Мартиросян, Елена Мхитарян

Функционирование модальныx слов в качестве краткиx ответов | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 13 էջ, Երևան, 2002, Стр. 135-147

Наира Мартиросян

Текстообразующая роль модальныx слов в английском языке | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 7 էջ, Երևան, 2000, Стр. 125-137