Նաիրա Ժորայի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000թթ. Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, բակալավրիատ
2000 - 2002թթ. Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Կնոֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթները փոխակերպվող հասարակությունուն», Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, 2006

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից - առ այժմ Դոցենտ, Երևանի Պետական Համալսարան
2006 - 2009 թթ. Ասիստենտ, Երևանի Պետական Համալսարան
2003 - 2006 թթ. Դասախոս, Երևանի Պետական Համալսարան
Ժողովրդագրական անցման տեսություն, Տարածաշրջանային Մեթոդաբանական թրեյնինգ, Թբիլիսի, Վրաստան, Ապրիլ 14-16, 2005.
Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա, Հոկտեմբեր 9-13, 2006 թ.
Neuwaldegg Ամառային Սեմինար, Մետաֆիզիկա, Բիոէթիկա, Էթիկա, Քաղաքական փիլիսոփայություն, Վիենա, Ավստրիա, Օգոստոս 5 - 11, 2007 թ.
«Փիլիսոփայության դերը գիտության զարգացման մեջ», Civic Development and Partnership Foundation, Գավառ, Հայաստան, Ապրիլ 4, 2008 թ.
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2008 թ., Հունիս-Օգոստոս
Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա, Նոյեմբեր 24-28, 2008 թ.
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2009 - 2010 թթ. Նոյեմբեր-Հունվար
Ֆրիբուրգի Համալսարան, Ֆրիբուրգ, Շվեյցարիա, 2012, Մարտ- Մայիս
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2013, Փետրվար-Օգոստոս

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Սոցիալական փիլիսոփայություն
Բարոյագիտություն
Բարոյական կոնֆլիկտներ
Սոցիալական կոնֆլիկտներ և պարադոքսներ
Սոցիոլոգիայի փիլիսոփայական հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդարություն, հավասարություն, ազատութուն մասին փիլիսոփայական ուսմունքներ
Բարոյականություն և քաղաքականություն
Բարոյագիտական ուսմունքներ
Հասարակության և սոցիալականության փիլիսոփայություն
Սոցիալական գոյաբանություն և իմացաբանություն, սոցիալական և հումանիտար գիտությունների մեթոդաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
OSI, 2006
OSI, 2008
2008-2010 ԳՊԿ
DAAD/OSI, 2008
DAAD/OSI, 2009-2010
ASCN 2012
KAAD 2013

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2008 թ-ից առ այժմ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

(+374 10) 54-43-94
naira.mk@gmail.com

Նաիրա Ժորայի Մկրտչյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Սոցիալական ճանաչողություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 27 էջ |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային պայմանավորվածությունը փոխակերպվող հասարակություններում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 112 էջ |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Փոխակերպվող հասարակություններում տնտեսական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների մասին | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, Երևանի Պետական համալսարան, Գարուն, 2005 |
 

Հոդված/Article

Նաիրա Ժ. Մկրտչյան

«Պատմական (ան)արդարություն» գաղափարը և հայտնութենական ավանդույթը. Հայկական տրամասային կառուցումները անցյալից ներկա | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2 (58), 1-16 էջ, Հայաստան |

Նաիրա Մկրտչյան

Ինչպե՞ս կառուցավորել հասարակական-քաղաքական իրականություն (Ն. Ադոնցի «Քաղաքական հոսանքներ հին Հայաստանում» հոդվածի փիլիսոփայական հենքերի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 21-38 |

Նաիրա Մկրտչյան

Ժամանակ, իրադարձություն, հակասություն (պատմական (ան)արդարության գաղափարի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 36-49 |

Naira Mkrtchyan

The Nature and Status of the Political: Discourses on the Political and Political Discourses (Քաղաքականի բնույթն ու կարգավիճակը: Դիսկուրսներ քաղաքականի շուրջ և քաղաքական դիսկուրսներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 36-44 |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Արդարության գաղափարը սոցիալական իրականության քաղաքական կառուցակցման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 24-34 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը