Նաիրա Վրույրի Պարոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1981 – 1986 թթ․ ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող
1986 – 1989 թթ․ ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1991 թ․ բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի ասիստենտ (1990 – 2019թթ․)
ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ (2019 թ․ ցայսօր)

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայ գրական լեզվի պատմություն», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Բարբառների համեմատական քերականություն», «Գրաբար բնագրերի բառաքննական վերլուծություն», «Բարբառագիտություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հայերնի պատմահամեմատական քերականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Նաիրա Վրույրի Պարոնյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աննա Աբաջյան, Նարինե Դիլբարյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
 

Հոդված/Article

Ն. Պարոնյան

Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Հ. Ղրիմեցու «Մեկնութիւն տումարի» երկում | Էջմիածին, Բ -Գ, Էջմիածն. հրատարակչ., 2007

Ն. Պարոնյան

Թումանյանի դիտողությունները Հր. Աճառյանի «Գավառական բառարանի» մասին | Թեզիսներ, Երևանի համալս. հրատարակչ., 2001

Ն. Պարոնյան

Հ. Թումանյանը և հայ նոր գրական լեզվի հարցերը | Մենագրություն, Երևան, «Տոներ» հրատ., 2001

Ն. Պարոնյան

Թումանյանը բառագետ | «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», հ.4, 1990
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը