Նաիրա Արամայիսի Շաչիլվյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1992-1997 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն
2004-2008 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
2012թ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Մասնագիտական գործունեություն
1997-2008 ԵՊՀ գիտական գրադարան, գրադարանավար
2008-2012 ԵՊՀ գիտական գրադարան, «Գերմանական անկյան» ղեկավար
2009-2012 ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս (ներքին համատեղությամբ)
2012թ-ից ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Word Office, Excel, Access, Power Point, HTLM

Նաիրա Արամայիսի Շաչիլվյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Նաիրա Շաչիլվյան

Ընդհանուր և մասնակի ժխտական նախադասությունները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում | Օտար լեզուները Հայաստանում 3-4, 2008, էջ 25-39

Նաիրա Շաչիլվյան

Ժխտման կարգի ըմբռնման հիմնական հայեցակետերը | Լեզու և լեզվաբանություն 1(8), Երևան: Զանգակ-97, 2008, էջ 77-82
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը