Նաիրա Ժորայի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2002 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, AM№000205

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Ajuga genevensis-ի և Ajuga chia-ի մեկուսացված կուլտուրաների նյութափոխանակության առանձնահատկությունները», Կենսատեխնոլոգիա մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Կենսատեխնոլոգիա մասնագիտությամբ, Երևան 2011, 03.00.14.

Աշխատանքային փորձ
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտ, 2007 - 2009 թթ., ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ, 2009թ.-ից մինչ այժմ գիտաշխատող, 2015թ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բույսերի ‎‎‎ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի ախտաբանության հիմունքներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի ‎‎ֆիզիոլոգիա և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
 • 2008 (CRDF), ARBI - 9006 - YE - 08 Բակտերիական մելանինի, որպես կենսախթանիչի կիրառումը գյուղատնտեսության մեջ
 • 2015 (Գալուստ Գյուլբենկյան Հիմնադրամ) (#137782), Երիտասարդ գիտնականներին տրամադրվող կարճաժամկետ դրամաշնորհ

  Լեզուներ
  Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  Կենսատեխնոլոգների Հայկական Ասոցիացիա, Մանրէաբանների Ամերիկյան Ասոցիացիա, Երիտասարդ կենսաբանների Հայկական ասոցիացիա,Եվրոպական կենսաքիմիական ասոցիացիա

  Ընտանեկան դրությունը
  Ամուսնացած եմ, ունեմ երեք դուստր
 • Նաիրա Ժորայի Սահակյան

  Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  A. Trchounian, M. Petrosyan, N. Sahakyan

  Redox State as a Central Regulator of Plant-Cell Stress Responses. Chapter 2. Plant Cell Redox Homeostasis and Reactive Oxygen Species (Ed. D.K. Gupta et al.) | Springer International. 2016, 25 p.
   

  Հոդված/Article

  Ն. Ժ. Սահակյան , Մ. Մ. Գինովյան , Մ. Թ. Պետրոսյան , Ա. Հ. Թռչունյան

  Antibacterial and anti-phage activity of Plantago major L. raw material (Plantago major L. հումքի հակաբակտերիական և հակաֆագային ակտիվությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 59-64 |

  Ն. Ժ. Սահակյան , Մ. Թ. Պետրոսյան , Ա. Հ. Թռչունյան

  Some Lamiaceae family plant essential oil chemical composition and their potential as antimicrobial agents against antibiotic-resistant bacteria (Lamiaceae ընտանիքի որոշ բույսերի եթերայուղերը որպես հակամանրէային գործոններ` հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմացկուն բակտերիաների դեմ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 23-28 |

  Մ. Թ. Պետրոսյան, Ն. Ժ. Սահակյան, Ա. Հ. Թռչունյան

  Chemical composition and antimicrobial potential of essential oil of Artemisia dracunculus L., cultivated at high altitude Armenian landscape (Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում աճեցված Artemisia dracunculus L. բույսի եթերայուղի քիմիական կազմը և հակամանրէային պոտենցիալը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 116-121 |

  Hambardzumyan S., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

  Antioxidant activity of Ajuga genevensis L. in vitro culture | Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 108-112 |

  Zareyan M., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

  Antioxidant activity of Stizolophus balsamita Lam. in vitro culture | Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հինախնդիրները: 2017, էջ 96-100 |
  1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  N. Sahakyan, M. Zareyan, S. Hambardzumyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

  ln vitro antioxidant potential of ethanol extracts of different plants from Armenian flora | "Towards a Redox Heslthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA1611Z. 2018, p. 22 |

  M. Ginovyan, M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Trchounian

  Gc-MsA nalysis of Bio-ActiveC ompoundsfr om Methanol Extractso f R. ObtusifoliusLa.n d A. EupatoridL . Possessnig Anti m icrobiaI Activity | ASM MICROBE 2018 American Society for Microbiology General Meeting. 2018, p. SUNDAY-624

  M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Avetisyan, S. Aloyan, A. Trchounian

  The Chemical Composition and Antimicrobial Potential of Artemisia Dracunculus L., Cultivated At High Altitude Armenian Landscape | ASM MICROBE 2018. p. SUNDAY-620

  I. Bazukyan, D. Soghomonyan, A. Margaryan, N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

  Antibiotic resistance of bacteria: novel findings on antimicrobial agents and activation of resistance genes | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-611

  Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

  The Radical Scavenging Activlty of Ajuga genevensis L. in vitro culture | NutRedOx COST Action CA16112 & Postgraduate Training Network ,'NutriOx', 2017. p. 65 |
  1   2   3  |  Տեսնել բոլորը