Նաիրա Ժորայի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2002 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, AM№000205

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Ajuga genevensis-ի և Ajuga chia-ի մեկուսացված կուլտուրաների նյութափոխանակության առանձնահատկությունները», Կենսատեխնոլոգիա մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Կենսատեխնոլոգիա մասնագիտությամբ, Երևան 2011, 03.00.14.

Աշխատանքային փորձ
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտ,
2007 - 2009 թթ., ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ,
2008 – 2018 թթ․, ԵՊԲՀ ԳՀԿ գիտաշխատող,
2009 – 2016 թթ. գիտաշխատող,
2015թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2016 թ․-ից մինչ այժմ՝ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» ԳՀԻ ավագ գիտաշխատող,
2019 թ․ (12․01․ - 30․03) – հրավիրյալ գիտաշխատող Բուրգունդիայի համալսարանում, Դիժոն, Ֆրանսիա,
2021 թ․ (01․07․ - 23․09) – հրավիրյալ գիտաշխատող Բիլեֆելդի համալսարանում, Բիլեֆելդ, Գերմանիա:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բույսերի ‎‎‎ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի ախտաբանության հիմունքներ», «Բույսերի կենսատեխնոլոգիական մեթոդներ», «Բույսերի օքսիդավերականգնման համակարգեր»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, Բույսերի ‎‎ֆիզիոլոգիա և կենսատեխնոլոգիա, Մոլեկուլային կենսաբանություն, Ագրոտեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
• 2008 - (CRDF), ARBI - 9006 - YE - 08 Բակտերիական մելանինի, որպես կենսախթանիչի կիրառումը գյուղատնտեսության մեջ,
• 2015 - (Գալուստ Գյուլբենկյան Հիմնադրամ) (#137782), Երիտասարդ գիտնականներին տրամադրվող կարճաժամկետ դրամաշնորհ,
• 2017 - FEBS (Sprinzl) Bursary ճանապարհորդական դրամաշնորհ,
• 2017 - COST CA16112 "Personalized nutrition in aging society:redox control of major age-related diseases",
• 2018 - Erasmus+ Staff teaching mobility,
• 2018 - 18T-1F267 "Կրծքագեղձի հակաքաղցկեղային նոր թերապևտիկ մոտեցումներ հայկական դեղաբույսերի լուծամզվածքների կիրառմամբ՝ համակցված Լ-արգինին/պոլիամին/ազոտի օքսիդ ուղղու արգելակիչներով"
• 2019 - Short-term scientific missions (STSM) in COST CA16112 – NutRedOx "Investigation of antioxidant and anti-inflammatory activity of extracts and essential oils of plants from Armenian landscape",
• 2021 - FEBS short term fellowship "Dynamics and function of the redox regulatory network of plants under stress ",
• 2021 - 21SC-BRFFR-1F012 – “Ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական վերլուծության, թվային ֆենոտիպավորման և բջիջների ընտրության միջոցով Chlorellaceae միկրոջրիմուռների բելառուսական և հայկական շտամների աճման բնութագրերի ու H2-ի արտադրման ակտիվության ուսումնասիրություն և օպտիմալացում”

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսատեխնոլոգների Հայկական Ասոցիացիա, Մանրէաբանների Ամերիկյան Ասոցիացիա, Երիտասարդ կենսաբանների Հայկական ասոցիացիա,Եվրոպական կենսաքիմիական ասոցիացիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Նաիրա Ժորայի Սահակյան

Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Trchounian, M. Petrosyan, N. Sahakyan

Redox State as a Central Regulator of Plant-Cell Stress Responses. Chapter 2. Plant Cell Redox Homeostasis and Reactive Oxygen Species (Ed. D.K. Gupta et al.) | Springer International. 2016, 25 p.
 

Հոդված/Article

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Babayan, A. Trchounian

Amberboa sosnovskyi Iljin in vitro culture obtaining | Electronic journal of natural sciences. 2015, 1 (24), p. 7-10 |

Պետրոսյան Մ., Սահակյան Ն., Թռչունյան Ա.

Էթիլենը բույսերի և մարդու կյանքում (շարունակություն) | Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, 2015 թ. էջ 40-46 |

Պետրոսյան Մ., Սահակյան Ն., Թռչունյան Ա.

Էթիլենը բույսերի և մարդու կյանքում | Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, 2015թ. էջ 46-52 |

Իսաջյան Ս., Սահակյան Ն., Բաբայան Ա, Պետրոսյան Մ.

Hypericum elongatum Ledeb. Մեկուսացված կուլտուրայի միկրոբազմացման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու / Collection of Scientific Articles of YSU SSS, 2015, 1.1(4):99-105 |

Դավթյան Հ., Սահակյան Ն., Բաբայան Ա., Պետրոսյան Մ

Sizolophus balzamita Lam. մեկուսացված կալուսի ստացման, աճի և նյութափոխանակության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու / Collection of Scientific Articles of YSU SSS, 2015, 1.1(4):56 - 61
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A. Trchounian, N. Sahakyan, M. Ginovyan, M. Petrosyan

Antibacterial and Anti-phage Activity of Raw Material Plantago major L., a Medicinal plant Grown in Armenia | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1068

A. Trchounian, L. Gabrielyan, N. Sahakyan

Overcoming Antibiotic Resistance: Heavy Metal Nanoparticles as Antibacterial Agents against Antibiotic Resistant Escherichia coli Strains | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AAR-650

N. Sahakyan, M. Zareyan, S. Hambardzumyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

ln vitro antioxidant potential of ethanol extracts of different plants from Armenian flora | "Towards a Redox Heslthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA1611Z. 2018, p. 22 |

M. Ginovyan, M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Trchounian

Gc-MsA nalysis of Bio-ActiveC ompoundsfr om Methanol Extractso f R. ObtusifoliusLa.n d A. EupatoridL . Possessnig Anti m icrobiaI Activity | ASM MICROBE 2018 American Society for Microbiology General Meeting. 2018, p. SUNDAY-624

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Avetisyan, S. Aloyan, A. Trchounian

The Chemical Composition and Antimicrobial Potential of Artemisia Dracunculus L., Cultivated At High Altitude Armenian Landscape | ASM MICROBE 2018. p. SUNDAY-620
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը