Նարե Իգորի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2014 թ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ,Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն¸ մագիստրատուրա
2008 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն, Գովազդ, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 թ. Երևանի պետական համալսարան, Փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
2015/08 - 2015/10 թթ. Ինեկոբանկ, Մանրածախ բիզնեսի զարգացման բաժին, պրակտիկանտ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
01.12.2015 - 01.12.2017 թթ. «Անձի տարածաժամանակային ընկալման փոխակերպումները մասնագիտական գործունեության արդի միջավայրում». ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, 15T-5A212

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS office (Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher), Photoshop, Illustrator

Նարե Իգորի Կարապետյան

Ավագ լաբորանտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փորձարարական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Элина Асриян, Наре Карапетян

Исследование уровня благополучия в сказках | Жизненные траектории личности в современном мире: Социальный и индивидуальный контекст, 22-23.04.2021, с. 338-341, Россия

Կարապետյան Ն. Ի.

Քոփինգ վարքի և սոցիալական ինքնավերահսկման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն | Արդի հոգեբանություն, 2018, 1, էջ 57-62 |

Նարե Կարապետյան

Աշխատակիցների արդյունավետ վարքային ռազմավարության ինքնակառավարման տարրերի առանձնահատկությունները | Այլընտրանք, 2017, 3, էջ 251-255