Նարեկ Արմենի Մարտիրոսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2003 թ. Քեմբրիջի համալսարան, Ջաջի մենեջմենթի ինստիտուտ
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճանը և կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Շուկայական տնտեսության անցման ժամանակահատվածի արագացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում»

Աշխատանքային գործունեությունը
1999 - 2016 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության մեջ մաթ.մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
1999 - 2000 թթ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի գլխավոր խորհրդական
1999 թ. ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի դասախոս
1998 թ. ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարի տեղակալ
1997 թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի գլխավոր խորհրդական
1995 - 1996 թթ. ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ
1992 - 1995 թթ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն-գլխավոր մասնագետ, բաժնի պետ, վարչության պետ
1990 - 1991 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության մեջ մաթ.մոդելավորման ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1988 - 1990 թթ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ
Համատեղ աշխատանքային գործունեությունը
2016 թ-ից` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի խորհրդական
2014 - 2016 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ, տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ
2013 - 2014 թթ. Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա, դասախոս
2011 - 2012 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միկրոտնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ

Վերապատրաստումները
2001 թ. Կալիֆոռնիայի պետական համալսարան
1994 թ. Վիեննայի միացյալ ինստիտուտ
1994 թ. Հարավային Կորեայի զարգացման ինստիտուտ

Հետազոտությունների շրջանակը
Տնտեսական զարգացում, տնտեսական աճ, տնտեսագիտության տեսություն, հանրային և սոցիալական ընտրություն, թոշակային համակարգեր

Լեզուների իմացությունը
Ռուսերեն, անգլերեն

Դասավանդվող դասընթացները
Միկրոտնտեսագիտություն, մակրոտնտեսագիտություն, տնտեսական աճ, ներդրումներ, դրամավարկային տեսություն և քաղաքականություն, էկոնոմետրիկա, նախագծի մենեջմենթ, միջազգային ֆինանսներ

Թարգմանությունները
Ջեյմս Դ, Գորթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ «Տնտեսագիտություն. մասնավոր և հանրային ընտրություն», Երևան, «Տնտեսագետ», 1999
Ջեֆրի Դ. Սաքս, Ֆիլիպ Բ. Լարրեյն «Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում», Երևան, «Տնտեսագետ», 2002

Մասնակցությունը միջազգային ծրագրերին
1996 - 1997 թթ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի «Անցում դեպի զարգացում» ծրագրի կոորդինատոր
1995 թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, «1996 - 1998 թթ. պետական ներդրումների ծրագրի» կոորդինատոր
2006 - 2007 թթ. ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության «Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի հզորացման ծրագրի» փորձագետ

Նարեկ Արմենի Մարտիրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Նարեկ Մարտիրոսյան

Պետական ներդրումների կարևորությունը դրանց ներգրավման գործընթացում | Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկանոմիկա: 2017թ․, #5-6(201-202), 23-25 էջ, Հայաստան

Նարեկ Մարտիրոսյան

Արդյո՞ք հարկերն են պատճառը | Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկանոմիկա: 2017թ․, #5-6(201-202), 142-149 էջ, Հայաստան

Ն. Ա. Մարտիրոսյան

Տնտեսագիտական կրթության մրցունակության բարձրացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 1-2, էջ 4

Նարեկ Մարտիրոսյան

Տնտեսագիտական կրթության մրցունակության բարձրացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016թ․, #1-2(185-186), 107-108 էջ, Հայաստան

Ն. Ա. Մարտիրոսյան

Տնտեսության զարգացման «սյուները» և էքստերնալիթիները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2015, # 3-4, էջ 4

Ն. Ա. Մարտիրոսյան

Էքստերնալիթիները և տնտեսության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում | ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան «Տնտեսագետ», 2015թ. նոյեմբերի 11-13, հ.1, էջ 7

Նարեկ Մարտիրոսյան

Տնտեսության զարգացման սյուները և էքստերնալիթիները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2015թ․, #3-4(175-176), 106-108 էջ

Ն. Ա. Մարտիրոսյան

Ինստիտուտները, ժառանգությունը և տնտեսական աճը | «Բանբեր», Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, 2011, # 1, էջ 10

Ն. Ա. Մարտիրոսյան

Ժառանգությունը և տնտեսական աճը | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2010, # 5-6, էջ 4

Ն. Ա. Մարտիրոսյան

Սոցիալական ապահովագրության «սերունդների համերաշխության» և «կուտակային» համակարգերը | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2007, # 7-8, էջ 4