Նարինե Գևորգի Ահարոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ուսանողուհի
1999 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոն, հայցող

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական: Կոմբինատոր վերլուծությունների միջինացումներ, 2009, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոն,
2000 - 2006 թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ,
2006 - 2009 թթ. հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոնին կից ուսումնական լաբարատորիայի վարիչ, ԵՊՀ,
2009 թ-ից մինչ այժմ ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Հավանականությունների տեսություն,
2. Մաթեմատիկական վիճակագրություն,
3. Կիրառական վիճակագրություն,
4. Համակարգչային ծրագրերի փաթեթներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ստոխաստիկ և ինտեգրալ երկրաչափություն, Պատահական կետային պրոցեսներ, հավանականությունների տեսություն և մաթ. Վիճակագրություն, Ֆինանսական մաթեմատիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Հետազոտող #AE1-2535-YE-03 դրամաշնորհի «Բազմաչափ բազմապատիկ նմուշային սխեմաների մշակումը արտադրության որակի կառավարման համար», 1 դեկտեմբերի 2003 - 30 նոյեմբեր 2005;
2. Հետազոտող #CRDF 12065 դրամաշնորհի «Կոմբինատոր ինտեգրալ երկրաչափության Ստոխաստիկ հետևանքներ», 1 հունվարի 2003 - 31 դեկտեմբերի 2004

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԳԱԱ «Մաթեմատիկա» տեղեկագրի պատասխանատու քարտուղար

narine78@ysu.am

Նարինե Գևորգի Ահարոնյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ահարոնյան Ն. Գ.

Հավանականություննեի տեսության խնդրագիրք | Գևորգ - Հրայր: 2016թ․, 154 էջ |

Ն. Գ. Ահարոնյան, Ս. Մ. Նարիմանյան, Վ.Վ.Սարաֆյան, Խ. Լ. Վարդանյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից | ԵՊՀ, Երևան, 2010, 130 էջ
 

Հոդված/Article

N. G. Aharonyan

Generalized pleijel identity and chord length distribution | «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий». 2018, 5-6 pp.

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

Calculation of Geometric Probabilities Using Covariogram of Convex Bodies | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2018, Vol. 53, No. 2, 113-120 pp.

Ն. Գ. Ահարոնյան, Հ. Օ. Հարությունյան

Geometric probability calculation for a triangle (Երկրաչափական հավանականության հաշվարկը եռանկյան համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 211-216 |

Narine G. Aharonyan, Victor K. Ohanyan

Pattern recognition by cross sections | Modeling of Artificial Intelligence, 2017, vol.4, Is. 2, 72-77 pp.

Victor Ohanyan, Narine Aharonyan

Moments of the distance between two random points | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, Vol.10, Is. 2, pp. 64-70 |

V. K. Ohanyan, N. G. Aharonyan

Momenrs of the distance between two random points | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, vol.10, Is. 2, pp. 64-70 |

Aharonyan Narine

A relation between distributions of the distance and the random chord in a convex domain | Harmonic Analysis and approximations, VI, 2015-09-12, 9-10 pp.

Ն. Գ. Ահարոնյան

Mean Distance Between Two Points in a Domain (Տիրույթի երկու կետերի միջև եղած միջին հեռավորությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #3, էջ 3–8 |

N. G. Aharonyan, H. S. Harutyunyan, V. K. Ohanyan

A random copy of a segment, intersecting a convex domain | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), vol. 45, no 6, 2010, pp. 5 – 14

Н. Г. Агаронян, Г. С. Арутюнян, В. К. Оганян

Случайная копия отрезка, пересекающая выпуклую область | Известия НАН Армении, серия Математика, том 45 (6), 2010, с.5 – 14

Ն. Գ. Ահարոնյան

Pleijel type identities (Փլեյելի տիպի նույնություններ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #2, էջ 32–37 |

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

Tomography of bounded convex domains | Sutra: International Journal of Mathematical Science Education, vol. 2, no.1, 2009,pp.1–12

N.G. Aharonyan, W. Gille, H. S. Harutyunyan

Chord length distribution of pentagonal and hexagonal rods: relation to small-angle scattering | Journal of Appl. Crystallography, vol 42, 2009, pp. 326- 328

Н. Г. Агаронян

Обобщенное тождество Плейеля | Изв. НАН Армении, сер. Математика, том 43 (5), 2008, 3–14

N. Aharonyan, R. Aramyan, M. Ginovyan, V. Ohanyan, H. Sukiasyan

Multivariate double sampling S-chart for controlling variability | Mathematics in Higher School, vol. 3, no. 1, pp. 20 – 27, 2007

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

To comments on the paper by R. V.Ambartzumian on desintegration | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.36,no. 6,2001,pp.37-47
 

Թեզիս/Thesis

N. G. Aharonyan

Generalized pleijel identity and covariograms of convex bodies | Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 10-11 pp.

N. G. Aharonyan

Two random points in a convex domain | Emil Artin International Conference , Dedicated to the 120th Anniversary. 2018, 17-18 pp.

Aharonyan Narine

Generalized Pleijel Identity and chord length distribution | Armenian Mathematical Union, Annual Session 2016. p. 11-12