Նարինե Գագիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 – 1999 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին
2000 – 2004 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, ասպիրանտուրա
2006թ. Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչում
2008թ. դոցենտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Անձի ոգեկանության ձևավորման և դրսևորման հոգեբանական գործոնները», ԺԹ. 00.01, 2006
Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2011թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
2011թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիայի գիտական ղեկավար
2019 թ․ ՈԱԱԿ, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման արտաքին փորձագետ
2015թ.-ից առ այսօր Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն, խմբավար, հոգեբան-խորհրդատու
2011-2013 թթ. ՀՀ Առողջապահության նախարարության «ՀՀ-ում հոգեկան առողջության պահմանման և բարելավման 2014-2019թթ. ռազմավարական ծրագրի» մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2011-2013թթ. ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, խմբավար
2009-2011 թթ. ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009 թթ. ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2007-2009 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2006–2007 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս
2004-2006 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1998–2004 թթ. ԵՊՀ գիտաշխատող
2000-2004 թթ. «Ա. Շիրակացու անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր, հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Անձը ժամանակակից հոգեբանական տեսություններում
Ինքնագիտակցության և ինքնության հոգեբանություն
Սոցիալական ներազդման հոգեբանություն
Անհատական տարբերությունների հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձ և մշակույթ
Անձ և սոցիալական համատեքստ
Ես և ինքնություն
Անձ և սոցիալ - հոգեբանական բարօրություն
Ինքնակառավարում և սոցիալական ճանաչողություն

Մասնագիտական դասընթացներ
2015-2016 թթ. Խմբավարի վերապատրաստման ծրագիր հոգեկան առողջության CARe -մոդելով, հեռահար ուսուցման դասընթաց, Չեխիա-Հունգարիա CARe Europe, Storm Foundation
2014 թթ. «Բուհերում միջազգայնացման խթանում մշակութային և կառուցվածքային հարմարման միջոցով» (PICASA) ծրագրի շրջանակներում գործնական դասընթաց, Լյովենի քոլեջ համալսարան, Բելգիա TEMPUS
2009-2010 թթ. Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր (JFDP), Կանզասի համալսարան, ԱՄՆ Միջազգային կրության ամերիկյան խորհուրդներ (ACTR/ACCELS)
2009-2010 թթ. «Կորստի հետ աշխատանք և ուսումնասիրություններ» կարողությունների զարգացման սեմինար, Յենայի համալսարան, Գերմանիա, Հոգեբանական գիտության միջազգային միավորում (IUPsyS)
2009 թ. «Մետավերլուծություն և հետազոտության համադրություն» ամառային դպրոց, Յենայի համալսարան, Գերմանիա, Անձի հոգեբանության եվրոպական ասոցիացիա (EAPP)
2005 – 2007 թթ. «Ինքնությունը փոփոխվող հասարակություններում» ամառային դպրոց, Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, Ռուսաստան HESP ReSET
2005 թ. «Գենդերային ուսումնասիրություններ» ամառային դպրոց, Բելգրադի համալսարան, Սերբիա և Մոնտենեգրո, Բելգրադի կանանց ուսումնասիրությունների և գենդերային հետազոտությունների կենտրոն
2002 թ. «Խմբային խորհրդատվություն» հոգեբանական ուսուցողական թրենինգ, Երևանի հանրապետական հոգեբանական կենտրոն
2001 թ. «Անհատական խորհրդատվություն» հոգեբանական ուսուցողական թրենինգ, Երևանի հանրապետական հոգեբանական կենտրոն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2020-2023թթ․ «Անձ և սոցիալական վարք. Քովիդ-19-ի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հոգեբանական հետևանքները Հայաստանում», ծրագրի ղեկավար, Գիտության պետական կոմիտե, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն
2020-2022թթ․ «Սովորող երիտասարդների սուբյեկտիվ բարեկեցությունը ձևավորվող հասունության տարիքում», ծրագրի ղեկավար, Գիտության պետական կոմիտե, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն
2019-2020թթ. «Սոցիալական վարքի մետանորմեր» միջմշակութային ուսումնասիրություն, հետազոտական խմբի համակարգող Հայաստանից, Ստոգհոլմի համալսարան, Շվեդիա
2018-2019թթ. «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների տրամադրվող դպրոցական նախաճաշիկի ազդեցության գնահատում», հոգեախտորոշիչ աշխատանքի ղեկավար, Հետազոտությունների ռեսուրսային կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ), Պարենի համաշխարհային ծրագիր (WFP)։
2015 թ. «Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքի հիմունքներ» դասընթացի մշակում, ծրագրի ղեկավար, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան
2014 թ. «Աջակցություն, թե՞ կանխում. բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները» ծրագրի ղեկավար, ԵՊՀ Կանանց առաջնորդության և գենդերային ուսումնասիրությունների կենտրոն
2013 թ. «Սոցիալական կոհերենտության քաղաքացիական չափումը. տեղավորելով հասարակական կազմակերպությունները «Մենք»-ի և «Ուրիշների» սոցիալական տիրույթում» ծրագրի հետազոտող, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան
2011 – 2014 թթ. «Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչներ փոփոխվող հայ հասարակությունում» ծրագրի ղեկավար, ԿԱՇՑ (Կովկասի Ակադեմիական Շվեյցարական Ցանց, ASCN)
2010թ. «Դասընթացի մշակում և կառավարում» ուղեցույցի մշակում, ուղեցույցի աշխատանքային խմբի ղեկավար, JAG (Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանավարտների դրամաշնորհ), ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարության կրթական և մշակութային գործերի բաժին
2006-2007 թթ. «Գենդերի սոցիալական հոգեբանություն դասընթացի մշակում», ծրագրի ղեկավար, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան
2003-2004 թթ. «Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն» դասընթացի մշակում, ծրագրի համակարգող, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան

Գիտական ամսագրերի խմբագրական կազմի անդամ
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, ԵՊՀ, ՀՀ
«Հոգեկան առողջություն» գիտական հանդես, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա, ՀՀ
Անձի հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրները (Current Issues in Personality Psychology), Հոգեբանության ինստիտուտ, Գդանսկի համալսարան, Լեհաստան
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն», ԵՊՀ, ՀՀ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Պարգևներ
2010 թ. Ա. Շիրակացու անվ. «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալ
2014 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

persona@ysu.am

Նարինե Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նարինե Խաչատրյան

Ապաքինում և հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք հոգեկան առողջության ոլորտում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 298 էջ

Ն. Խաչատրյան

Անձը ժամանակակից հոգեբանական տեսություններում | Դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույց, էլեկտրոնային հրատարակություն, 2016, 27 էջ |

N. G. Khachatryan

Gender inequality in the higher education institutions in Armenia: causes and consequences | 25 June, 2015. ejns.sci.am

Սոնա Մանուսյան, Նարինե Խաչատրյան

Հասարակություն և հասարակական կազմակերպություններ. Հարաբերությունների խնդիրներ և բարելավման ուղիներ | Հեղինակային հրատ.: 2015թ․, 68 էջ |

Khachatryan N., Manusyan S., Serobyan A., Grigoryan N., Hakobjanyan A.

Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society | Yerevan, 2014, 140 pages
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Նարինե Խաչատրյան

Հոգեբանական խորհրդատվության և խորհրդատվական հոգեբանության ձևավորումն ու զարգացումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 71-87 |

Marta Beneda, Marta Witkowska, Narine Khachatryan, Nvard Grigoryan, Michał Bilewicz

Change in perceived outgroup morality increases forgiveness in post-genocide settings — study of the moral exemplars | Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 2018, Vol. 25, No. 2, 193-212 pp.

Magdalena Żemojtel‐Piotrowska, Jarosław P. Piotrowski, Evgeny N. Osin, Jan Cieciuch, Byron G. Adams, Rahkman Ardi, Sergiu Bălţătescu, Sergey Bogomaz, Arbinda Lal Bhomi, Amanda Clinton, Gisela T. de Clunie, Anna Z. Czarna, Carla Esteves, Valdiney Gouveia, Murnizam H.J. Halik, Ashraf Hosseini, Narine Khachatryan, Shanmukh Vasant Kamble, Anna Kawula, Vivian Miu‐Chi Lun, Dzintra Ilisko, Martina Klicperova‐Baker, Kadi Liik, Eva Letovancova, Sara Malo Cerrato, Jaroslaw Michalowski, Natalia Malysheva, Alison Marganski, Marija Nikolic, Joonha Park, Elena Paspalanova, Pablo Perez de Leon, Győző Pék, Joanna Różycka‐Tran, Adil Samekin, Wahab Shahbaz, Truong Thi Khanh Ha, Habib Tiliouine, Alain Van Hiel, Melanie Vauclair, Eduardo Wills ‐ Herrera, Anna Włodarczyk, Illia Yahiiaev, John Maltby

The mental health continuum‐short form: The structure and application for cross‐cultural studies–A 38 nation study | Journal of Clinical Psychology, 2018, Volume 74, Issue 6, 1034-1052 pp.

Dmitrieva N., Nartova-Bochaver S., Hakobjanyan A., Harutyunyan S., Khachatryan N., S. Wu M., Zhou C.

The psychological sovereignty in adolescents from Armenia, China, and Russia | 3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, 2017, 154-155 pp. |

Ն. Խաչատրյան

Անձի հոգեբանությունն այսօր. ուսումնասիրման առարկան եվ մարտահրավերները | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 9-15 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Nartova-Bochaver Sofya, Hakobjanyan Anna, Harutyunyan Svetlana, Khachatryan Narine, Wu Michael Shengtao

The personal sovereignty in students from Armenia, China, and Russia | European Society for Research in Adult Development 2018, 52-53 pp. |

A. Hakobjanyan, N. Khachatryan

Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? Results of regression analysis | Principles of Behaviour Change in Health & Illness, 2015, p. 156

Khachatryan N. G., Harutyunyan S. F., Hakobjanyan A. R., Bardadymov V., Nartova-Bochaver S. K, Wu M.

Personal Sovereignty in secondary school and university students from Armenia, China and Russia | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 180

Khachatryan N. G., Baghdasaryan L. V.

Mental Health Care and Improvement in Armenia, Moving from the institution to the community | Experiences in Armenia, 25 June, 2013. http://thecareeurope.com/care_europe_news/77/Mental+Health+Care+and+Improvement+in+Armenia

Khachatryan N. G., Wu M. S., Schmitt M., Nartova-Bochaver S. K., Zhou C., Astanina N., Zhou C., Han B.

Does it bother me to profit from others? Cross-cultural surveys on beneficiary sensitivity and individiuality orientation | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 24