Նարինե Էդուարդի Միրզախանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976-1981թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,
Երևանի պետական համալսարան
1981-1985թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Կոմպակտ G-ընդլայնումների դասակարգումը էկվիվարիանտ արտապատկերումների հանրահաշիվների միջոցով», ԵՊՀ,-, 2007թ

Աշխատանքային փորձ
2012թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
2007-2012թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ
1985-2007թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ երկրաչափություն, Բազմությունների տեսություն և տոպոլոգիա, Գծային հանարահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Տոպոլոգիական խմբերի տեսություն, G-տարածություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
G-ընդլայնումներ, Կարդինալ ինվարիանտներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հիլբերտյան տարածության անվերջ չափողականության հոմոտոպիաների, հոմոլոգիաների և դիֆերենցելի բազմաձևությունների տեսությունների կառուցումը և անվերջ չափողականության քառակուսային ձևերի համադրույթների կառուցումը (2004 - 2007 թթ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

mnarine@ysu.am

Նարինե Էդուարդի Միրզախանյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ն. Է. Միրզախանյան

Հանրահաշվի խնդրագիրք | Մաս 1, ԵՊՀ, Երևան, 2012
 

Հոդված/Article

Ն. Է. Միրզախանյան, Հ. Վ. Փիլիպոսյան

On a question of A. Sozutov (Ա․Սոզուտովի մի հարցի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 88-92 |

Мирзаханян Н. Э.

Зависимость бесконечномерных гомотопических групп от выбора базисной точки | Вестник РАУ, 1, (2012), стр. 70-76.

Мирзаханян Н.Э., Мирзаханян Э.А.

Альтернативные определения бесконечномерных гомотопических групп подмножеств гильбертова пространства | Изв. НАН РА.,том 107, №4, стр. 309-317,2007.

Мирзаханян Н.Э., Мирзаханян Э.А.

Модифицированные пары Борсука в гильбертовом пространстве | Известия НАН Армении, Математика, 39, №6, 2004, стр.56-57.

Мирзаханян Н.Э., Мирзаханян Э.А.

О k0- парах Борсука в гильбертовом пространстве | Даню НАН Арм., том 104,№4, стр. 267-272, 2004.
 

Թեզիս/Thesis

Мирзаханян Н. Э.

О терминальных производных К0-отображении | ՀՄՄ, տարեկան նստաշրջան նվիրված Անանիա Շիրակացու 1400-ամյակին, 2012, Երևան

Mirzakhanyan N. E.

On infinite dimensional homotopic groups of Hilbert space subsets | 27th Summer conference on topology and its applications, July 25-28, 2012, Minnesota State University, Mankato, USA

Mirzakhanyan N. E.

The classification of G-extensions of local compact topological groups | The First International Algebra and Geometry Confer.,16-20 May, 2007, Yerevan, Armenia