Նարինե Էդուարդի Միրզախանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976-1981թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,
Երևանի պետական համալսարան
1981-1985թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Կոմպակտ G-ընդլայնումների դասակարգումը էկվիվարիանտ արտապատկերումների հանրահաշիվների միջոցով», ԵՊՀ,-, 2007թ

Աշխատանքային փորձ
2012թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
2007-2012թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ
1985-2007թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ երկրաչափություն, Բազմությունների տեսություն և տոպոլոգիա, Գծային հանարահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Տոպոլոգիական խմբերի տեսություն, G-տարածություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
G-ընդլայնումներ, Կարդինալ ինվարիանտներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հիլբերտյան տարածության անվերջ չափողականության հոմոտոպիաների, հոմոլոգիաների և դիֆերենցելի բազմաձևությունների տեսությունների կառուցումը և անվերջ չափողականության քառակուսային ձևերի համադրույթների կառուցումը (2004 - 2007 թթ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

mnarine@ysu.am

Նարինե Էդուարդի Միրզախանյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ն. Է. Միրզախանյան

Հանրահաշվի խնդրագիրք | Մաս 1, ԵՊՀ, Երևան, 2012
 

Հոդված/Article

Ն. Է. Միրզախանյան

О некоторых признаках псевдорадиальности топологических пространств (Տոպոլոգիական տարածությունների պսևդոռադիալության որոշ հայտանիշների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 120-122 (ռուսերեն) |

Мирзаханян Н.Э.

О группах гомеоморфизмов однородных бикомпактов | Вестн. Моск. Ун-та, мат., мех.,1988, №1, стр. 28-31.

Мирзаханян Н.Э., Архангельский А.В.

О топологически однородных пространствах со свойством Бэра, являющихся непрерывными образами σ- компактных групп | ДАН, т. LXXXIII, 1986, №2, стр. 62-67.

Мирзаханян Н.Э.

Классификация бикомпактных G-расширений в случае локально бикомпактной группы G | Молодой научный работник, ЕГУб 1982, №2(36), стр. 60-70.
 

Թեզիս/Thesis

Мирзаханян Н. Э.

О терминальных производных К0-отображении | ՀՄՄ, տարեկան նստաշրջան նվիրված Անանիա Շիրակացու 1400-ամյակին, 2012, Երևան

Mirzakhanyan N. E.

On infinite dimensional homotopic groups of Hilbert space subsets | 27th Summer conference on topology and its applications, July 25-28, 2012, Minnesota State University, Mankato, USA

Mirzakhanyan N. E.

The classification of G-extensions of local compact topological groups | The First International Algebra and Geometry Confer.,16-20 May, 2007, Yerevan, Armenia