Նելլի Ալեքսանդրի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաֆիզիկա բաժինը
1979 - 1981 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ, Մանրէների կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիայի ինստիտւտ, Պուսչինո, Մոսկվայի մարզ, ՌՖ,ասպիրանտուրա

Գիտական ստիճան, կոչում
Կենս. գիտ. թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Saccharomyces cerevisiae-ի բջիջներում պլազմիդների ռեպլիկացիան, որը ապահովում են Polyoma վիրուսի գենոմի հատվածները»
03.00.03, կ.գ.թ., 1985 թ.
ՍՍՀՄ ԳԱ, Մանրէների կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիայի ինստիտւտ, Պուսչինո, Մոսկվայի մարզ, ՌՖ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հակամանրէնային սինթետիկ և բնական միացությունների բացահայտում, հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն մանրէների կայունության մեխանիզմների և տարածման ուսումնասիրում, պրոտեազների արգելակիչների բացահայտում և ուսումնասիրում:

Կարդացվող դասընթացներ
 • Ֆարմակոգենետիկա
 • Ֆարմակոգենոմիկա
 • Վիրուսոլոգիա
 • Իմունոլոգիա

  Աշխատանքային գործունեություն
  Էկոլոգիական անվտանգության լաբ. վարիչ

  Մասնագիտական անդամակցություն
  ԵՊՀ-ի Ֆարմացիայի իսնտիտուտի գիտ.խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի գիտ.խորհուրդի անդամ, «Մանրէամբանական ասոցիացյայի» անդամ

  Դրամաշնորհներ
  2003 - 2004 թթ. ISTC Project # A-794
  2005 - 2008 թթ. USA/ISTC # 1247
  2009 - 2012 թթ. ISTC Project # A-1677
  2015 - 2017 թթ. թեմատիկ/15T-1F241
  2017 - 2020 թթ. ISTC A#2289

  Համակարգչային հմտություններ
  Word, Excell, Power Point

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն

  nell-hovhannisyan@ysu.am
 • Նելլի Ալեքսանդրի Հովհաննիսյան

  Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
   
   

  Հոդված/Article

  Hovhannisyan N., Delegan Y., Sargsyan A., Babayan B., Petrikov K., Vainstein M.

  Analysis of genome sequence and trehalose lipid production peculiarities of the thermotolerant Gordonia strain | J. Basic Microbiol. 2019 Nov 7. doi: 10.1002/jobm.201900439

  A. M. Hovhannisyan, N. A. Hovhannisyan, A. G. Mkrtchyan, A. S. Sargsyan, B. G. Babayan, N. S. Avetisyan

  Heterocyclic substituted non-protein amino acids as inhibitors of Clostridium histolyticum collagenase | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 1(70), էջ 12-15

  Ն. Ա. Հովհաննիսյան , Գ. Գ. Օգանեզովա , Մ. Ա. Մելքումյան , Ն. Ս. Ավետիսյան , Ա. Մ. Հովհաննիսյան , Մ. Հ. Կինոսյան , Մ. Բ. Չիթչյան

  Response of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains to action of synthetic amino acids and peptides (Բազմակի դեղակայունությամբ օժտված Pseudomonas aeruginosa շտամի պատասխանը սինթետիկ ամինաթթուների պեպտիդների ազդեցությանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 54-57 |

  А. С. Сагиян, А. Ф. Мкртчян, А. М. Симонян, Н. А. Оганесян, А. М. Оганесян, П. Лангер, Ю. Н. Белоконь

  Новые поколения оптически активных небелковых α-аминокислот, синтез и исследование | Хим. журнал Армении, 2016, 69, 81-100

  Н. А. Оганесян

  Новые данные об ингибиторах ферментов, модифицирующих антибиотики | Биологический журнал Армении. 67 (4), 2015. с. 31-37
  1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  A. Hovhannisyan, N. Hovhannisyan, A. Mkrtcyan, A. Sargsyan, B. Babayan

  Plasmids isolated from Pseudomonas aeroginosa soil strais carry the genes providing antibiotic resistance | International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 88 |

  B. Babayan, A. Hovhannisyan, A. Sargsyan, A. Mkrtchyan, N. Hovhannisyan

  Plasmid isolated from Pseudomonas aeroginosa soil strains carry the genes providing antibiotic resistence | Biotechnology: Science and practice.International Scientific Conference of Young Researchers. Book of Abstracts, 2017, p. 88

  A. Hovhannisyan , G. Oganezova, M. Melkumyan, M. Melkumyan, M. B. Chitchyan, A. Sargsyan, A. Mkrtchyan, N. Hovhannisyan

  Novel synthetic amino acids and peptides demonstrating pharmacological properties | World Congress on Pharmacology & Chemistry of Natural Compounds. Tbilisi 09-11 october, 2017, p. 55-56

  A. Hovhannisyan, N. Hovhannisyan, G. Oganezova, M. Melkumyan, N. Avetisyan, M. Kinosyan, M. Chitchyan

  Novel synthetic peptides inhibiting the growth of multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa strains | 15th Naples Workshop on Bioactive Peptides. 2016, p. 131 |

  T. H. Sargsyan, N. A. Hovhannisyan, Yu. M. Danghyan, S. M. Djamgaryan, E. A. Gyulumyan, A. H. Tsaturyan, A. M. Hovhannisyan, A. S. Saghyan

  Synthesis and PASS prediction novel biologically active short peptides | 15th Naples workshop on bioactive peptides, peptides: recent developments and future directions, Naples, Italy, 2016, June 23-25, 73