Նելլի Ալեքսանդրի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 թ. (Օգոստոս 24 - 26) Challenges in Capacity Building in Biosafety Training in Agricultural Biotechnology. FAO Regional expert consultation on upgrading of curricula and training programmes in agricultural biotechnology and biosafety
Chisinau, Republic of Moldova
2011 թ. (Հուլիս 29 - Օգոստոս 4) Capacity building in agricultural biotechnologies and biosafety TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME (TCP) «Agricultural biotechnologies and biosafety - basic principles and concepts» National training workshop, Tzakhkadzor, Armenia
2010 թ. (12 - 16 ապրիլ) Դասընթաց «The Analysis of Food and Feed Samples for the Presence of Genetically Modified Organisms” TUBITAK Մարմարայի գիտական կենտրոն, Սննդի ինստիտուտ, Գեբզե, Թուրքիա
2009 թ. (5-10 հոկտեմբեր) Միջազգային ամառային դպրոց «Environmental Risk Management» Բոլոնիայի համալսարան, Ռավեննա, Իտալիա
2008 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Certificate of Advanced Studies in Biosafety and Plant Genetic Resources Management Ժնեվի համալսարան, Շվեյցարիա
2005 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Nerium oleander L.-ի կալուսային հյուսվածքի բջջատոքսիկ և հակամուտագենային ակտիվության ուսումնասիրությունը», 2009 թ., ՀՀ ԳԱԱ Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ասիստենտ
2007 -2011 թթ. մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի գիտաշխատող
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի դասախոս
2007 - 2008 թթ. Գլխավոր մասնագետ, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի միջազգային կապերի վարչություն

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում
Կենսաբանական անվտանգության և կենսաբազմազանության պահպանություն
Մագիստրատուրա
Գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիա
Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա
Ագրոկենսաբազմազանություն, կենսատեխնոլոգիա և կայունություն
Ֆունկցիոնալ և համեմատական գենոմիկա
Սննդի անվտանգություն և որակ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբազմազանության պահպանություն, հնէագենետիկա, դատափորձագիտական գենետիկա, բույսերի գենոմիկա և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013-մինչ օրս CIF 15/3 Նորարությունների մրցակցային հիմանդրամ «Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում», ԵՊՀ
2013-մինչ օրս 13-1F237, Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորում, «Արենի քարանձավային համալիրում հայտնաբերված հնագույն խաղողի մնացորդների համեմատական հնէագենետիկական ուսումնասիրությունը»
Մարտ- ապրիլ, 2013 GIZ ծրագիր: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում. Հարավային Կովկաս
«Ագրոկենսաբազմազանության պահպանություն և կայուն օգտագործում» ձեռնարկի մշակում
Նոյեմբեր –դեկտեմբեր, 2012 GIZ ծրագիր: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում. Հարավային Կովկաս
«Ագրոկենսաբազմազանություն: Կրթական ծրագրերի և դասընթանցների մշակման մեթոդական ուղեցույցի» մշակում:
Օգոստոս-նոյեմբեր, 2012 GIZ ծրագիր: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում. Հարավային Կովկաս
Հայաստանում ագրոկենսաբազմազանության Ex Situ պահպանության վիճակի և գենետիկական բանկերի կարողությունների գնահատում
2011 թ-ից մինչ օրս COST FA 1003 «East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding»
2010 թ-ից մինչ օրս 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակումը, ԵՊՀ
2011 - 2012 թթ. OSAF 17119 «Learning Outcomes-based Study Programme on the Example of YSU Bachelor in Biology»
2011 - 2012 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N2340 «Հայաստանի Էրեբունի արգելոցում աճող ցորենի վայրի ցեղակիցների ԴՆԹ-ի շթրիխգաղտնագրումը: Բույսերի գենետիկական ռեսուրսների կարգաբանության և պահպանության խնդիրների լուծմանն ուղղված գլոբալ տեխնոլոգիա» , ԵՊՀ
2010 - 2011 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N1838 «Բեհովտական ցորենի և տավուշի այծակնի գենետիկական բազմազանության ուսումնասիրությունը և հիվանդությունների նկատմամբ կայունության գեների հայտնաբերումը STS և RAPD ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալսարան
2008 - 2009 թթ. IFAR Project (Ravi Tadvalkar Memorial Scholarship), IFAR Project (Ravi Tadvalkar Memorial Scholarship), «Ցորենի վայրի ցեղակիցների հիվանդությունների նկատմամբ կայունության ուսումնասիրությունը և պահպանությունը ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալսարան
2007 - 2009 թթ. UNEP/GEF: «In-situ Conservation of Crop Wild Relatives Through Enhanced Information Management and Field Application» project, ՀՀ Բնության պահպանության նախարարություն
2006 - 2007 թթ. (USAID) NO. USAI1342S-6FP-022: «Երևանյան լճի ջրի և նստվածքների որակի գնահատում» Georisk գիտհետազոտական կազմակերպություն, ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանության ինստիտուտ
2004 - 2005 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության լաբորատորիա» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2004 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Էկոլոգիայի հիմունքներ» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան

Լեզուներ
Ռուսերեն - գերազանց, անգլերեն - գերազանց, ֆրանսերեն - լավ

Մասնագիտական անդամակցություն
2013-մինչ օրս ՈԱԱԿ հիմնադրամի հավատարմագրման հանձնաժողով անդամ
2012-մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի, կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2012-մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի որակի ապահովման հանձնաժողովի անդամ
2010 - 2011 թթ. FEBS Advanced Lecture Course «Trends in genetics: Genomic Instability and Pathways of Response». Դասախոսությունների շարքի կազմակերպիչ
2009 թ-ից մինչ օրս Society for Conservation Biology, USA անդամ
2007 - 2008 թթ. «The importance of ecology and nature protection in the sustainable development perspectives», 20-21 November, 2008, Yerevan, Armenia. Կոնֆերանսի կազմակերպման կոմիտեի համակարգող
2008 թ-ից Crop Wild Relatives Discussion Group անդամ
2005 թ-ից The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Species survival commission, Crop wild relatives specialists group (IUCN, SSC, CWRSG) անդամ

Պարգևներ
2009 թ. Ոսկե մրցանակ, Ֆրուտֆուլ Արմենիա 5-րդ միջազգային մրցույթ
«Մեղվաբուծական մթերքների արտահանման ռազմավարության մշակումը» արդիական ծրագրի ներկայացման համար
2008 թ. CANDLE մրցանակ «Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանանության զարգացման հեռանկարները» երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսին լավագույն աշխատանքի համար
2003 - 2007 թթ. Լ. Օրբելու անվան գերազանցության կրթաթոշակ
2007 թ. ՀՕՖ-ի գերազանցության պարգև

Նելլի Ալեքսանդրի Հովհաննիսյան

Ամբիոնի վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2 | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ

Ալեքսանդր Եսայան, Նելլի Հովհաննիսյան, Արսեն Բոբոխյան, Դալլակյան Մարինա, Սուրեն Հոբոսյան, Բորիս Գասպարյան

Հայկական խաղող և գինի | Մենագրություն: Անտարես: 2017, 440 էջ

Aleksandr Yesayan, Nelli Hovhannisyan, Boris Gasparyan, Suren Hobosyan, Marina Dallakyan, Arsen Bobokhyan

Armenian vine and wine | Antares: 2017, 440 pp.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Stephen M. Richards, Nelli Hovhannisyan, Matthew Gilliham, Joshua Ingram, Birgitte Skadhauge, Holly Heiniger, Bastien Llamas, Kieren J. Mitchell, Julie Meachen, Geoffrey B. Fincher, Jeremy J. Austin, Alan Cooper

Low-cost cross-taxon enrichment of mitochondrial DNA using in-house synthesised RNA probes | PLOS ONE, 2019, 14(2), pp. 1-18 |

Վ. Վ. Գրիգորյան, Ս. Ս. Քելյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Արագածոտնի մարզի ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները և հեռանկարները | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 345-349 |

Б. Гаспарян, А. Ю. Худавердян, Р. Пингаси, А. С. Канаян, Н. А. Ованнисян

Комплексное исследование антропологических материалов позднего энеолита из пещеры Арени 1 | Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017, 2(37), стр. 72-92 |

Gasparyan B. A., Iosif Lazaridis, Dani Nadel, Gary Rollefson, Deborah C. Merrett, Nadin Rohland, Swapan Mallick, Daniel Fernandes, Mario Novak, Beatriz Gamarra, Kendra Sirak, Sarah Connell, Kristin Stewardson, Eadaoin Harney, Qiaomei Fu., Gloria Gonzalez-Fortes, Eppie R. Jones, Songül Alpaslan Roodenberg, György Lengyel, Fanny Bocquentin, Janet M. Monge, Michael Gregg, Vered Eshed, Ahuva-Sivan Mizrahi, Christopher Meiklejohn, Fokke Gerritsen, Luminita Bejenaru, Matthias Blüher, Archie Campbell, Gianpiero Cavalleri, David Comas, Philippe Froguel, Edmund Gilbert, Shona M. Kerr, Peter Kovacs, Johannes Krause, Darren McGettigan, Michael Merrigan, D. Andrew Merriwether, Seamus O'Reilly, Martin B. Richards, Ornella Semino, Michel Shamoon-Pour, Gheorghe Stefanescu, Michael Stumvoll, Anke Tönjes, Antonio Torroni, James F. Wilson, Loic Yengo, Nelli A. Hovhannisyan, Nick Patterson, Ron Pinhasi, David Reich

Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East | Nature. 2016, 536, pp. 419-426 |

N. A. Hovhannisyan, M. V. Dallakyan, S. S. Esoyan, I. M. Manukyan, A. H. Yesayan

Preliminary data on morphological, genetic and enological diversity of neglected authochtonous grape varieties of Armenia | Biological Journal of Armenia, 2016, 4(68), pp. 98-104 |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Nelli Hovhannisyan, Aleksandr Yesayan, Syuzanna Esoyan, Marina Dallakyan, Boris Gasparyan

The Role of Monastic Gardens in Sustainable of Grape (Vitis vinifera L.) Genetic Diversity in Armenia | 1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 77 |

S. S. Yesoyan , M. V. Dallakyan, A. H. Yesayan, N. A. Hovhannisyan

Identification and assessment of genetic diversity of table grape varieties in Armenia | VI International Conference of Young Scientists ''Biodiversity, Ecology, Adaptation, Evolution” Dedicated To 150th Anniversary of the Birth of Vladimir Lipskiy, Odessa, May, 13-17, 2013, p. 306-307.

N. A. Hovhannisyan

Tempus project Experience of Development of Integrated Learning Modules for Master Students in Applied Biosciences at Yerevan State University | Thematic seminar for Higher education reform experts: Research-based education at ba, ma and phd level Yerevan State Linguistic University “Bryusov”, 9 – 10 July, 2012, p.5

N. Hovhannisyan, M. Dallakyan, S. Esoyan, A. Esayan

Molecular tayping of wheat wild relatives by means of microsatellite markers | Molecular Biology: Advances and Perspectives, Kiev, 2011, page 126