Նելլի Հրանտի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնը

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկնածու (03.00.04 - Կենսաքիմիա) - «Գլխուղեղի ենոլազի իզոֆերմենտների ֆիզիկա - քիմիական, կատալիտիկ և իմմունոլոգիական հատկությունները», 1989, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1997 թ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1993 թ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
1991 - 1993 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխատող
1990 - 1991 թթ. Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող
1987 - 1988 թթ. Հրավիրված հետազոտող Բուդապեշտի էնզիմոլոգիայի ինստիտուտում, Հունգարիա
1984 - 1990 թթ. Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1981 - 1984 թթ. Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդներ - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1 կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների անջատում: Որոշ պոտենցիալ դեղամիջոցների (Pt-միացություններ, պորֆիրիններ և այլ.) հետ ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կոմպլեկսագոյացման հետազոտությունները: Նոր սինթեզված միացությունների հակաուռուցքային և ռադիոպաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրումը in vitro և in vivo պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2006 թթ. ISTC A - 773
2002 - 2007 թթ. ISTC #A - 301.2
2007 - 2009 թթ. ISTC A - 1321
2010 - 2012 թթ. ISTC A - 1764

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի Կենսաֆիզիկոսների Ասոցիացիա

nelkh@ysu.am

Նելլի Հրանտի Կարապետյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հ. Կարապետյան, Գ. Վ. Անանյան

«Կենսապոլիմերների ուսումնասիրման մեթոդներ» | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2008, 85 էջ
 

Հոդված/Article

Ն. Հ. Կարապետյան

DNA protection from radiation damage (ԴՆԹ-ի պաշտպանությունը ճառագայթահարման վնասվածքներից ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 86-90 |

Լ. Գ. Մուրադյան, Ն. Հ. Կարապետյան

Карпо-анатомическая характеристика некоторых представителей семейства ворсянковых (Dispsacaceae) (Dispsacaceae ընտանիքի որոշ կովկասյան ներկայացուցիչների կաչպո-անատոմիական բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 95-104 (ռուսերեն) |

Н. Г. Каpапетян, Г. В. Ананян, Е. Б. Далян, C. Г. Аpутюнян

Плавление ДНК опуxоленоcящиx кpыc, леченыx мезо-тетpа(4-n-гидpокcиэтилпиpидил)поpфиpином и его AG-, ZN-, CO-пpоизводными | Биофизика. 2017, 62, 3, стр. 458–463

N. H. Karapetyan, A. L. Torosyan, M. Malakyan, S. A. Bajinyan, S. G. Haroutiunian

Investigation of irradiated rats DNA in the presence of Cu(II) chelates of amino acids Schiff bases | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34(1), 177-183 pp. |

N. H. Karapetyan , A. L. Torosyan, M. Malakyan , S. A. Bajinyan

Investigation of irradiated rats DNA in the presence of Cu(II) chelates of amino acids Schiff bases | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2015 p. 1-8
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

N. Karapetyan, H. Toneyan, A. Kutuzyan, L. Mouradian

Spectron’s phase peculiarities: numerical study | 4th International Simp. Optics & its applications. 2016, p. 40

G. V. Ananyan, N. H. Karapetyan, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan

The features of complex formation of poly(dI-dC)2with porphyrins | Albany 2015:19th Conversation Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, V.33, S.1., 2015, p. 85. DOI:10.1080/07391102.2015.1032765

G. V. Ananyan, N. H. Karapetyan, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan

The features of complex formation of poly(dI-dC)2 with porphyrins | J. Biomolecular Structure and Dynamics, Vol. 33, S1, No.132, p.85, (2015)

N. H. Karapetyan

The features of complex formation of tumor DNA with Zn-porphyrin | International Conference. Physical Concepts of Nucleic-Acid Structure and Behavior Funded by VolkswagenStiftung, the state Committee of Science (Armenia) and ICTP network NET6827-29 May, 2013, Yerevan, Armenia. p. 40-41

N.H. Karapetyan, A.L. Torosyan, I.E. Grigoryan, A.A. Gazaryan, M. Malakyan, S.A. Bajinyan

Microcalorimetric and Electrophoretic Investigations of Irradiated Rats DNA in the Presence of Mn(II) Chelates of Aminoacids Shiff Bases | An International Symposium on Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment, May 17-21, 2010, Tsakhkadzor, Armenia, Abstract Book, p. 38
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը