Նելլի Սամվելի Բաբայան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն, բակալավրիատ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
«Նոր սինթետիկ պորֆիրինների` որպես պոտենցիալ հակաքղցկեղային դեղամիջոցների կառուցվածք-ակտիվություն կախվածության in vitro ուսումնասիրություն», Գ.00.15. «Գենետիկա» մասնագիտությամբ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, Երևան, 2011 թ.

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Ընդհանուր կենսաբանության գ/հ լաբորատորիա, բջջագենետիկայի ենթախումբ, ավագ լաբորանտ
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, «Կենսաբանություն» գիտահետազոտական ինստիտուտի Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի գիտաշխատող
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն, դասախոս (ժամավճար)
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բջջի ֆիզիոլոգիա, Բջջային կուլտուրաների կիրառում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թունաբանական ուսումնասիրություններ in vitro բջջային համակարգերի կիրառմամբ, նեյրոդեգեներատիվ խանգարումների մոլեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրություն, էպիգենետիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
National Foundation of Science and Advanced Technologies (GRASP 29/06), 2006.
U.S. Civilian And Development Foundation (ECSP-09-36_SASP), 2009.
Armenian National Science and Education Fund (NS-BIOTECH-1387), 2010.
International Science and Technology Center (ISTC A-1701), 2010.
International Science and Technology Center (ISTC A-039), 2012.
State Committee of Science and Bundesministerium für Bildung und Forschung (SCS-BMBF 12GE-004), 2013.
DAAD scholarship Research Stay for Academics and Scientists, 2015

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

Նելլի Սամվելի Բաբայան

Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Գենետիկայի եւ բջջաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Harutyunyan T., Hovhannisyan G., Babayan N., Othman M.A.K., Liehr T., Aroutiounian R.

Influence of aflatoxin B1 on copy number variants in human leukocytes in vitro | Molecular Cytogenetics, Great Britain, 2015, 8, 25; 5 pp. |