Նելլի Հայկի Հարոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Մակավարժության և հոգեբանության բաժին
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, Ասպիրանտուրա
2008 թ. թեկնածուական աստիճան

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչև օրս «Անդրանիկ» սոցիալ-հոգեբանական ՀԿ, հոգեբան
2003 - 2004 թթ. Գյումրիի «Նարեկ» Հոգեբանական Ծառայությունների Կենտրոն, հոգեբան
2003 - 2004 թթ. «Արևամանուկ» սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների և հատուկ մանակավարժության զարգացման հիմնադրամ
2007 թ-ից ցայսօր «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, հոգեբան-խորհդատու
2007 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2010 թ-ից մինչև այժմ «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, ուսումնական բաժնի համակարգող
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Սոցիալական հոգեբանության մեթոդներ, Որոշման ընդունման հոգեբանություն, Ներազդման հոգեբանություն, Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն, Ինքնակարգավորման հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Մասնագիտական կողմնորոշման խորհդատվություն, Սոցիալական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2003 - 2008 թթ. «Հայաստանի հոգեվերլուծության ասոցիացիա»

Նելլի Հայկի Հարոյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հարոյան Նելլի, Բազոյան Ֆենյա, Իզաբելլա Ղազարյան, Շահվերդյան Սեդա

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ

Հարոյան Նելլի

Սոցիալական ներազդման հոգեբանություն | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 64 էջ
 

Հոդված/Article

Հայկ Հարոյան, Նելլի Հարոյան

Ստրկամտության հաղթահարումը որպես պետական մտածելակերպի ձևավորման նախապայման | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 60-67 |

Նելլի Հարոյան, Հայկ Հարոյան

Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցը և գոյատևման կենսափիլիսոփայության ձևավորումը | Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 2 (45), 21-24 էջ, Հայաստան |

Նելլի Հարոյան, Հայկ Հարոյան

Միջնադարի հանճարեղ սուրբը. Գրիգոր Նարեկացի | Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը.հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ: 2016, 312-316 էջ |

Մարի Ավետիսյան, Նելլի Հայկի Հարոյան

Ախտաբանական վշտի ֆենոմենոլոգիական վերլուծությունը հետազոտման գործընթացում | Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 135-142 էջ |

Նելլի Հարոյան, Մարի Ավետիսյան

Հոգեբանության կարգավիճակի հիմնահարցը հումանիտար և բնագիտական գիտությունների համակարգում | Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 116-120 էջ |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ароян Н. Г.

Феномен влияния и его основные виды | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2011, էջ 240-243

Ароян. Н. Г.

Эмоциональные установки студентов педагогов | "Психология 21-века", (материалы международной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов), стр.4-5, Санкт-Петербург, 2006