Նելսոն Գագիկի Նաջարյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1974 - 1979 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1979 - 1982 թթ.Ասպիրանտ, Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնասովի անվան պետական համալսարան
1986 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, “Կոմբինատոր առընչություններ բազմամային նույնություններով հանրահաշիվներում”, Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնասովի անվան պետական համալսարան

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1995 թ-ին Ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1993 - 1995 թթ. Ավագ գիտաշխատող, բարձրագույն և միջակարգ մասնագիտական կրթության և գիտության նախարարության մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ
1983 - 1993 թթ. Լաբորանտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1987 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Վերլուծական երկրական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ, Խմբերի տեսության հիմունքներ

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Ասոցիատիվ հանրահաշիվներ
Տեխնիկական խնդիրներ
Մանկավարժություն

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Ազատ հանրահաշիվների ինվարիանտ տարածություններ
Ասոցիատիվ հանրահաշիվների տեսության կառուցվածքը

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Գիտաժողովների մասնակցություն,, գիտական ուղղևորություններ
The International Conference “Algebra and Logic, theory and Aplications”, Krasnoyarsk, 2010, 19-25 July, p.8

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

(+374 10) 55-86-06

Նելսոն Գագիկի Նաջարյան

Ասիստենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Գ. Նաջարյան, Ֆ. Մ. Փոլադյան

Շարքեր | ԵրՊԻ, էջ 48, 1989

Ն. Գ. Նաջարյան, Ֆ. Մ. Փոլադյան

Շարքեր | ԵրՊԻ, էջ 46, 1988
 

Հոդված/Article

Ն. Գ. Նաջարյան

Homogeneous ideals and Jacobson radical (Համասեռ իդեալները և Ջեկոբսոնի ռադիկալը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 193-195 |

Ն. Գ. Նաջարյան

Completely invariant subspaces of free algebras (Ազատ հանրահաշիվների լիովին ինվարիանտ ենթատարածություններ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 64-65 |

N. G. Najaryan

A note on well-invariant spaces of free associative algebras | The International Conference “Algebra and Logic, theory and Aplications”, Krasnoyarsk, 2010, 19-25 July, p.8.

N. G. Najaryan

On the full invariant spaces of free associative algebras | Scientific news, N1-2(5-6), 2007, p. 54-55, Armenian State Pedagogical University.

N. G. Najaryan

On the invariant spaces of free associative algebras | Algebra, geometry & their applications, Yerevan State University, vol. 3-4, 2004, p. 123-125.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը