Նոնա Յուրիկի Ադամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, КВ 011884

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Նշահամալիրի և միջնորմի դերը երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի գործունեության կարգավորման մեխանիզմում թթվածնաքաղցի պայմաններում»,Գ 00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտական խորհուրդ , Երևան, 07.09.2000 թ.

Աշխատանքային փորձ
23 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Ուղեղի կառավարման մեխանիզմներ», «Բուսաբուժություն», «Վարքի ֆիզիոլոգիական հիմունքները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա, շնչառական համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Նոնա Յուրիկի Ադամյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ընդհանուր կենսաբանության» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան

Reticular neurons activity of the bulbar respiratory center of rats in dynamics of hypoxia (Առնետների երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի ռետիկուլյար նեյրոնների ակտիվության փոփոխությունը թթվածնաքաղցի դինամիկայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 27-32 |

Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան

Օրգանիզմի ինտեգրատիվ դաշտի փոփոխությունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016, LXVIII,1, 84-88 pp. |

Ն. Յու. Ադամյան

Որոշ ֆունկցիոնալ խանգարումների շտկումը ոչ դեղորայքային բուժման մեթոդով | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, LXVIII, 2, 100-104 էջ, Հայաստան |

М. А. Карапетян, Н. Ю. Адамян

Влияние лугового клевера (Trifollium Pratense) на организм при кислородной недостаточности | Валеология, 2016, 2, стр. 44 - 49 |

М. А. Карапетян, Р. Ш. Саркисян, Н. Ю. Адамян

Влияние острого гипоксического стресса на интегративное состояние организма | Биомедицинская радиоэлектроника, 2016, 5, стр. 80-84 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

М. А. Карапетян, Н. Ю. Адамян

Реакция некоторых физиологических показателей на гипоксию | Научные труды V съезд физиологов СНГ ♦ V съезд биохимиков России ♦ конференция ADFLIM. 2016, стр. 199 |

Ն. Ադամյան

Օրգանիզմի ինտեգրատիվ դաշտի փոփոխությունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | VII Գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25-ամյակին: 2016, 34-35 էջ, Հայաստան |