Նորա Արայիկի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Սեփականության անձեռնմխելության սկզբունքը քաղաքացիական իրավունքում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք, 2010

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Սեփականության իրավունքի հիմնահարցեր, Մասնավոր իրավունքի` Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և ներպետական կարգավորման համեմատական վերլուծություն, մասնավոր իրավունքի պարտադիր պարզաբանումներ, կամքի հիմնախնդիր մասնավոր իրավունքում

Կարդացվող դասընթացներ
Ընտանեկան իրավունք, Քաղաքացիական, ընտանեկան և աշխ. գործերով Վճռաբեկ և Սահմ. դատ.իրավական դիրքորոշումները

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2005 - 2007 թթ. Հայկական Բաց համալսարանի դասախոս:
2006 - 2008 թթ. Հաշվապահների ուսուցման միջազգային կենտրոնի դասախոս
2007 - 2009 թթ. Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2008 թ. սեպտեմբերից - դեկտեմբեր ՀՀ ոստիկանության ակադեմիայի քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2006 - 2008 թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի օրենսդրության ներդրման և միջազգային կապերի բաժնի մեթոդաբան
2008 թ. հունվարից - ապրիլ ՀՀ քրեական դատարան, դատավորի օգնական
2008 թ.ապրիլից դեկտեմբեր ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական փորձաքննությունների վարչության ավագ մասնագետ
2008 - 2013 թթ. ՀՀ դատական դպրոցի դասախոս2008-2009թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական փորձաքննությունների վարչության պետ
2009 - 2012 թթ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի առաջին տեղակալ, Դատարանների նախագահների խորհրդի քարտուղար: 2014, 2016 թթ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2009 թ-ից ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն դասախոս:
2012 թ-ից Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր։

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերե, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Նորա Արայիկի Կարապետյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Նորա Կարապետյան

Որոշ նկատառումներ կեղծ ամուսնությունների և կեղծ գործարքների իրավական կարգավորումների հնարավոր փոխազդեցությունների վերաբերյալ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 130-139 |