Նորայր Բերիկի Պողոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, 1987 - 1993 թթ.
ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Հայոց լեզվի պատմության ամբիոն, 1993 - 1996 թթ.

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ` մինչ օրս, Երուսաղեմի ժառանգավորաց վարժարան` 2000 - 2002 թթ.
Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան` 2008 թ-ից մինչ օրս

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, Հայ բարբառագիտություն, Տեղանվանագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզվի պատմություն, գրաբար, վաղ աշխարհաբար, տեղանուններ, հայերեն հնատիպ գրքի լեզուն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Նորայր Բերիկի Պողոսյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նորայր Պողոսյան

Մեր գրաբարը. զրույց-ընթերցումներ 1 | Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2018թ․, 150 էջ

Նորայր Պօղոսեան

Գրիգոր Շղթայակիր Պատրիարք | Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց: 2017թ․, 344 էջ, Իսրայել

Նորայր Պողոսյան

Հայ բառարանագրության պատմության դրվագներ. պրակ Ա (ԺԷ-ԺԹ դարեր) | Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2016թ․, 112 էջ, Հայաստան, Երևան

Նորայր Պողոսյան

Աշխարհաբարի ձևավորման հարցում հայկական գաղթավայրերի ունեցած դերը | Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 279-289 էջ |

Նորայր Պողոսյան

Հայ հնատիպ գրքերի ձեռագիր հիշատակագրություններ (1512-1572) | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 88 էջ |
 

Հոդված/Article

Նորայր Պօղոսեան

Լատինաբանութեան հետքեր Ս. Գրքի որոշ հատուածների ոսկանեան թարգմանութեան մէջ | Ոսկանեան Աստուածաշնչի հրատարակութեան 350-ամեակը (1666-2016), 2018, էջ 167-173 |

Նորայր Պօղոսեան

Գրիգոր Շղթայակիր Պատրիարքի հետ կապուած հրաշքը | Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2017, 37, էջ 573-581 |

Նորայր Պողոսյան

Միջին հայերենից աշխարհաբարի անցման շրջանի (ԺԷ.-ԺԸ. դդ․) հայերեն աղբյուրների բնութագիրը | Էջմիածին, 2017, Է, էջ 43-59 |

Նորայր Պողոսյան

Վարդան վարդապետ Արևելցու ճառը՝ նվիրված Հովհան Օձնեցուն՝ գրված Համազասպ Հաղպատեցու խնդրանքով | Էջմիածին, 2017, ԺԲ, էջ 28-42

Պողոսյան Ն. Բ., Կարապետյան Ա. Ա., Սարգսյան Լ. Հ.

Գրաբարի շտեմարան | Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 72 էջ, Հայաստան, Երևան
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Նորայր Պողոսյան

Նոր Ջուղայի աշխարհաբարի բնութագիրը և Կոստանդ Ջուղայեցու լեզվական արվեստը | Հայ լեզվաբանության XI միջազգային գիտաժողովի ժողովածու՝ նվիրված Ջոն Գրեպինի հիշատակին: 2017, էջ 105 |

Նորայր Պողոսյան

Անդրադարձ Անիի վիմագիր լեզվին | «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն», Միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 2013, էջ 43-44 |