Նունե Հրանտի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1983 - 1989 թթ. Մոսկվայի նուրբ քիմիական տեխնոլոգիայի ինստիտուտ, էլեկտրոնային տեխնիկայի համար հատուկ նյութերի տեխնոլոգիա, էլեկտրոնային տեխնիկայի ինժեներ
1992 - 1995 թթ. Մոսկվայի նուրբ քիմիական տեխնոլոգիայի ինստիտուտի ասպիարանտուրայի լրիվ կուրսը “Կիսահաղորդիչների և էլեկտրոնային տեխնիակայի նյութերի տեխնոլոգիա” 05.27.06. մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
1989 - 1992 թթ. “Տրանզիստոր” գիտաարտադրական միավորում, Երևան, ինժեներ 1992–2001: “Տրանզիստոր” գիտաարտադրական միավորում, Աշտարակ, ինժեներ
2001-2009 “Sincrystal-AR” ” գիտաարտադրական միավորում, Աշտարակ, տեխնիկական հարցերով փոխտնորեն
2010 - մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, կիսահաղորդչայն սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիսահաղորդչային սարքեր` ֆիզիկա և տեխնոլոգիա, արեգակնային էներգիայի տարբեր փոխակերպիչների հետազոտումը, նախագծումը և ստեղծումը, կիսահաղորդիչ -հեղուկ բյուրեղ կառուցվածքի օպտիկական և ֆոտոէլեկտրական հատկությունների հետազոտությունը և այդ կարուցվացվածքի հիման վրա օպտիկական սարքերի նախագծումը և ստեղծումը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՄԳՏԿ A-431, Բարձր էֆֆեկտիվության արևային մարտկոցների նախագծում ևհետազոտում
ՄԳՏԿ А-1484, Կառուցվածքային նորարարություն լուսային փականներում և լույսի տարածական մոդուլյատորներում
ՄԳՏԿ А-1951, Հեղուկ բյուրեղային պոլարիզացիոն դիֆրակցիոն ցանցերի հիման վրա սպեկտրապոլյարիմետրի արտադրական նախանմուշի ստեղծումը` բժշկության մեջ օգտագործման համար

Մասնակցությունը գիտաժողովների
- I - IX Միջազգային գիտաժողով “Միկրո-և նանոէլեկտրոնիկա (Հայաստան),
- Material Research Society, 2005 Fall Meeting (Boston, USA)
- 21st European Conference on Diamond, Diamond Like Materials and Nitrides, 2010, Budapest, Hungary
- 14th International Topical Meeting “Optics of Liquid Crystals”, Yerevan, Armenia
-12th European Conference on Liquid Crystals, Rhodes, Greece

Գիտական աշխատանքների թիվը - 25
Արտոնագրերի թիվը - 3 հաստատված ՀՀ արտոնագիր,
1-ի ձևակերպումը ընթացքում է,
2 հաստատված PCT արտոնագիր
1-ի ձևակերպումը ընթացքում է

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Նունե Հրանտի Հակոբյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Հ․ Լ․ Մարգարյան, Ն․ Հ․ Հակոբյան, Վ․ Կ․ Աբրահամյան, Պ. Կ. Գասպարյան , Ա․ Ս․ Երեմյան, Ն․ Վ․ Թաբիրան, Ռ․ Վերգարա

New prospects of application of liquid crystal polymer cantilever (Հեղուկ բյուրեղային պոլիմերից պատրաստված կանտիլեվերի կիրառման նոր հեռանկարներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 161-171 |

H. L. Margaryan, N. H. Hakobyan, V. K. Abrahamyan, V. V. Belyaev, D. N. Chausov, A. S. Spakhov

New Generation Optical Elements With Centrally Symmetric Orientation Based On Liquid Crystal Polymers | Proceedings of the YSU. Physical and Mathematical Sciences, 2020, 54(1), 70-76 էջ

Հ․ Լ․ Մարգարյան, Ն․ Հ․ Հակոբյան, Վ․ Կ․ Աբրահամյան, Վ․ Վ․ Բելյաև, Դ․ Ն․ Չաուսով, Ա․ Ս․ Սպախով

New generation optical elements with centrally symmetric orientation based on liquid crystal polymers (Հեղուկ բյուրեղային պոլիմերի հիման վրա իրականացված կենտրոնահամաչափ կողմնորոշվածությամբ նոր սերնդի օպտիկական տարրեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 70-76 |

А.Л. Маргарян, В.К. Абрамян, Н.Г. Акопян, В.М. Арутюнян, П.К. Гаспарян, В.В. Беляев, А.С. Соломатин, Д.Н. Чаусов

Метод Оптической Записи Упорядоченных Микроструктур На Основе Жидкокристаллического Полимера | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, т.54, №1, 36-43 էջ

H. L. Margaryan, N. H. Hakobyan, V. K. Abrahamyan, V. M. Aroutiounian, P. K. Gasparyan, V. V. Belyaev, A. S. Solomatin, D.N. Chausov

Optical Recording Method of Patterned Microstructures Based on Liquid Crystal Polymer | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, Vol. 54, Issue 1, 27-32 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Abrahamyan Valeri, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson

Centrally symmetric liquid crystal polarization diffractive waveplate and its fabrication | WO 2016/183602 A1

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson, Rohatgi Upendra, Jo Jae, Goushcha Oleksandr, Sargsyan Tigran, Gasparyan Petros

Device and Method for measuring circular dichroism | Ֆիզիկա: 2016: WO/2016/000001

Հակոբ Մարգարյան, Դավիթ Հովհաննիսյան, Նունե Հակոբյան, Վալերի Աբրահամյան, Վլադիմիր Հարությունյան, Նելսոն Թաբիրյան

Հեղուկ բյուրեղային բևեռային դիֆրակցիոն ալիքային թիթեղ | Ֆիզիկա, օպտիկա: 2016, AM20150065

Margaryan H., Hakobyan N., Hovhannisyan D., Aroutiounian V., Tabirian N., Rohatgi U., Abrahamyan V., Sargsyan T., Movsisyan A., Gasparyan P.

Device for non-invasive determination of glucose concentration in human organizm | Medical equipment, WO 2015/154105 A1, 2015

Հակոբ Մարգարյան, Նելսոն Թաբիրյան, Ուպենդրա Ոոհաջի, Վլադիմիր Հարությունյան, Նունե Հակոբյան, Վալերի Աբրահամյան, Դավիթ Հովհաննիսյան, Տիգրան Սարգսյան, Արտաշես Մովսիսյան,

Մարդու օրգանիզմում գլյուկոզայի պարունակության ոչ ինվազիվ որոշման սարք | Բժշկական սարքաշինություն, 2963 A, 2015
 

Թեզիս/Thesis

Nune H. Hakobyan, Hakob L. Margaryan, Valeri K. Abrahamyan, Vladimir M. Aroutiounian, Arpi S. Dilanchian Gharghani, Amalya B. Kostanyan, Timothy D. Wilkinson, Nelson V. Tabirian

Some electro-optical characteristics of liquid crystal cell with graphene electrodes | 14th European Conference on Liquid Crystals (ECLC-2017). p. 62 |

H. L. Margaryan, V. M. Aroutiounian, N. H. Hakobyan, V. К. Abrahamyan, H. S. Chilingaryan, Arpi S. Dilanchian Gharghani

Obtaning оf Graphene by Chemical Vapor Deposition | 11th International Conference on Semiconductor Micro-& Nanoelectronics (ICSMN-2017). p. 22 |

N. Hakobyan, A. Hovhannisyan, Zh. Yavroyan, E. Gevorgyan

Cisplatin action on polyphosphoinositides content in rat liver and thymus nuclear membranes | A joint Biochemical Society/FEBS Focused Meeting. Signalling 2015: Cellular Functions of Fhosphoinositides and Inositol Phosphates. 2015-09-01, p. 27 |