Փառանձեմ Գառնիկի Մեյթիխանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ.
Թեկնածուական աշխատանքի թեմա` Հայերեն նոր բառերը (բառարանագրական նյութի հիման վրա), 1991 թ., ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Նորաբանությունները ժամանակակից հայերենում, Մայրենին և թարգմանության խնդիրները (բառագիտություն) - բակալավրիատ
Հատկանվանագիտություն, Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, բառարանագիտություն և բառարանագրություն, հատկանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, հունարեն (բառարանով)

Պարգևներ
ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր, Երևան,11 հոկտեմբերի, թիվ 13
ՀՀ Վարչապետի շնորհակալագիր, 24 հունիսի 2005թ. թիվ 110
ԵՊՀ պատվոգիր

Փառանձեմ Գառնիկի Մեյթիխանյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վաչագան Ավագյան, Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աննա Աբաջյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան, Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ

Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աննա Աբաջյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան, Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 508 էջ, Հայաստան, Երևան

Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան |

Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան, Աննա Աբաջյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան, Սամվել Մուրադյան, Ռուբեն Սաքապետոյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ

Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ալբերտ Մակարյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Սամվել Մուրադյան, Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան

Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Ջրբաշյան, Ա. Մակարյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ

Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Ջրբաշյան, Ա. Մակարյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ

Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Ջրբաշյան, Ա. Մակարյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ

Հովհ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան

Հայոց լեզու. հանրակրթական դպրոցի դասագիրք 9-րդ դասարանի համար | Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2013թ., 160 էջ

Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Մակարյան, Ա. Ջրբաշյան, Ռ. Սաղաթելյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս | Երևան, 2012, 176 էջ

Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Մակարյան, Ա. Ջրբաշյան, Ռ. Սաղաթելյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս | Երևան, 2012, 248 էջ

Հովհ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան

Հայոց լեզու. հանրակրթական դպրոցի դասագիրք 8-րդ դասարանի համար | Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2012թ., 160 էջ

Մ. Հալաջյան, Լ. Թելյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Ջրբաշյան, Փ. Մեյթիխանյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս | Երևան, 2011, 248 էջ

Մ. Հալաջյան, Լ. Թելյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Ջրբաշյան, Փ. Մեյթիխանյան, Վ. Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս | Երևան, 2011, 248 էջ

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Հայոց լեզու. Ուսուցչի ձեռնարկ 7-9-րդ դասարանների համար | Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2011թ., 90 էջ

Հովհ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան

Հայոց լեզու. հանրակրթական դպրոցի դասագիրք 7-րդ դասարանի համար | Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2011թ., 176 էջ

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. լեռնանուններ | Լրաբեր 3, ՀՀ ԳԱԱ,Գիտություն հրատարակչություն, Երևան 2010, էջ 262-268

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. տառադարձություն, ուղղագրություն | ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2008

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Հայերենի ուղղագրական նոր բառարան (30 հազար բառային միավոր) | ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան, 2005 թ., 428 էջ

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Աստվածաշնչի և հայոց սուրբ անվանց բառարան | ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2001, 531 էջ

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Նոր բառերի բացատրական բառարան | Երևան, Փյունիկ, 1996թ., 208 էջ
 

Հոդված/Article

Փառանձեմ Մէյթիխանեան

Սուրբ Գրքի հայերէն թարգմանութեան խնդիրը եւ Մաշտոցի դերը այդ գործում | Հայկազեան հայագիտական հանդէս: 2017, 37, էջ 435-440 |

Parandzem Meytikhanyan

Armenian Translation of Holy Bible and the Role of Mesrop Mashtots | Language and Culture Scientific Peer Reviewed Journal: 2017, 18, 79-82 pp. |

Փառանձեմ Մեյթիխանյան

Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2016, 91-98 էջ

Փառանձեմ Մէյթիխանեան

Յատուկ անունների թարգմանական տարբերակները Աստուածաշունչ գրքերում | ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ, 2016թ․, համար 1-12, 429-456 էջ, Հայաստան

Փառանձեմ Մեյթիխանյան

Աստծու անուններն ու անվանումները Սուրբ Գրքում (Հայր Աստված) | Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 1, 141-158 էջ, Հայաստան

Փառանձեմ Մեյթիխանյան

Էլոհիմ-Աստված, Սաբա(վ)ովթ-զորությունների Տեր բառերի ստուգաբանության շուրջ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016թ․, 1/646/, 232-248 էջ, Հայաստան

Փառանձեմ Գ․ Մեյթիխանյան

Կուռ, Դիք, Չաստված և դրանց անունները Աստվածաշնչում | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016թ․, թիվ 1(53), 98-109 էջ, Հայաստան

Փառանձեմ Մեյթիխանյան

Ուղղագրական և բառային զուգաձևությունները ժամանակակից հայերենում | Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015, 97-102 էջ

Փ. Մեյթիխանյան

Աստծուն տրված անուններն ու անվանումները Սուրբ Գրքում (Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի) | Բանբեր հայագիտության, 2015թ․, համար 3, 155-166 էջ

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Բանաստեղծական հատկանվանաբանություն. Թումանյանը և աստվածաշնչային անունները | «Կրթություն» շաբաթաթերթ, 15.07.2015թ., 7-9 էջ

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Հայերենի ուղղագրական նոր բառարան | Վերահրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Ե. 2013թ., 428 էջ

Փ. Մեյթիխանյան

Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. Եբրայական անունների քննություն | Տարեգիրք. Աստվածաբանության ֆակուլտետ, 2013թ. էջ 86-106

Փ. Մեյթիխանյան

Սուրբ գրքի հայերեն թարգմանության շուրջ | «Օրերե», Համաեվրոպական անկախ ամսագիր, 1042 /66/ 2012թ., Պրահա, էջ 54-56

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Աստվածաշնչյան ոճանուններ | «Նորք» հանդես, 2011թ., հ.1, էջ 141-150

P. Meytikhanyan

Աստվածաշնչի հատուկ անունների բառարանները | Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Երևան 2010

P. Meytikhanyan

Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. մարգարեներ | Հայ Աստվածաբան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2008, էջ 19-30

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Աստվածաշնչի հատկանվանագիտության հիմնախնդիրները և եզրաբանությունը | Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2008, թիվ 3, էջ 66-77

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Եղեռն բառի լեզվական քննություն | Վեմ, թիվ 1 (26), Երևան, 2007, էջ 144-147

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Մեսրոպ Մաշտոցը և Սուրբ Գրքի թարգմանությունը | Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2007, թիվ 1, էջ 59-65

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Աստվածաշնչի հատուկ անունների բառարանները | Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Դ պրակ, Երևան, 2004, էջ 135-142

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Բառակազմական ակտիվության հանդես բերող հայերեն բաղադրիչներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 174-180 |