Փառանձեմ Գարեգինի Մինասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն
1981 - 1986 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Քիմիական ֆակուլտետ, քիմիա մասնագիտությամբ,քիմիկոսի: Ուսուցչի որակավորում

Գիտական աստիճան
քիմիական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային գործունեություն
1970 - 1980 թթ. Արագածոտնի մարզ Ոսկեթասի այնուհետև Քարակերտի միջն. դպրոց
1986 - 1995 թթ. Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ ավագ լաբորանտ
1995 - 2008 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Քիմիական ֆակուլտետ ֆիզքիմիայի ամբիոն գիտ.աշխատող
2010 - 2012 թթ. Օրգանական քիմիայի ամբիոնում գործող բազային լաբորատորիայի լաբորանտ

Լեզուներ
ռուսերեն` լավ, անգլերեն` բառարանի օգնությամբ

Փառանձեմ Գարեգինի Մինասյան

Ավագ լաբորանտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Փ. Գ. Մինասյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

Study of influence of some additives on the rate of H_2O_2 decomposition in liquid phase. II: Influence of vitamins B_c, B_1 and C (Մի քանի հավելույթների ազդեցության ուսումնասիրությունը հեղուկ ֆազում H_2O_2 քայքայման արագության վրա: II. B_c, B_1, և C վիտամինների ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 24-28 |

Ն. Մ. Բեյլերյան , Փ. Գ. Մինասյան

Study of the influence of some additives on the rate of hydrogen peroxide decomposition in alkaline medium: I. Influence of unsaturated cyanolacton and dimethyl sulfoxide (Ջրածնի պերօքսիդի ջրում տարրալուծման արագության վրա որոշ հավելումների ազդեցության ուսումնասիրությունը. I. Չհագեցած ցիանոլակտոնի և դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 14-18 |

Ն. Մ. Բեյլերյան , Փ. Գ. Մինասյան

Study of influence of some additives on the rate of cumene autoxidation. II. Influence of unsaturated cyano-lacton and dimethyl sulfoxide (Մի քանի հավելանյութերի ազդեցության ուսումնասիրությունը կումոլի ինքնաօքսիդացման արագության վրա: II-Չհագեցած ցիանլակտոնի ևվ դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 17-22 |

Ն. Մ. Բեյլերյան, Փ. Գ. Մինասյան, Է. Ռ. Սարուխանյան, Մ. Զ. Ասատուրյան

Влияние тиамина на скорости распада H2O2 в водных растворах и инициированного автоокисления кумола в эмульсиях (Թիամինի ազդեցությունը ջրային լուծույթում H2O2-ի քայքայման և կումոլի հարուցված ինքնաօքսիդացման արագությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 8-12 (ռուսերեն) |

Ն. Մ. Բեյլերյան, Է. Ռ. Սարուխանյան, Փ. Գ. Մինասյան

Система персульфат–триэтаноламин как эффективный инициатор для полимеризации акриловой кислоты при комнатной температуре (Պերսուլֆատ–տրիէթանոլամին համակարգը` որպես արդյունավետ հարուցիչ սենյակային ջերմաստիճանում ջրային լուծույթում ակրիլաթթվի պոլիմերման համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 14-19 (ռուսերեն) |

Ն. Մ. Բեյլերյան, Մ. Զ. Ասատուրյան, Փ. Գ. Մինասյան

Влияние фолиевой кислоты на скорость распада H2O2 в щелочном и кислом водных растворах (Ֆոլիաթթվի ազդեցությունը H2O2-ի քայքայման արագության վրա հիմնային և թթվային ջրային լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 8-12 (ռուսերեն) |

Бейлерян Н.М., Саруханян Э.Р., Минасян П.Г.

Кинетика полимеризации метакриламида в водном растворе иницированной персульфатом калия в отсутсвие и в присутствии триэтаноламина | Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА), 2011, т. 8, № 3, с. 573-576

Бейлерян Н.М., Саруханян Э.Р., Минасян П.Г.

Влияние хенасыщенного цианлактона на скорость полимеризации акрил и метакриламидов вдвухфазной системе воха-бензол, иницированной персулфатом калия | Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА), 2011, т. 8, № 4, с. 780-782

Ն. Մ. Բեյլերյան, է. Ռ. Սարուխանյան, Փ. Գ. Մինասյան

Влияние фолиевой кислоты на скорость инициированного автоокисления кумола в эмульсии (Ֆոլաթթվի ազդեցությունը էմուլսիայում կումոլի ինքնաօքսիդացման արագության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 54-57(ռուսերեն) |

Ն. Մ. Բեյլերյան, Է. Ռ. Սարուխանյան, Փ. Գ. Մինասյան

Кинетика инициированного дак автоокисления кумола в хлорбензольных растворах в присутствии метилсульфоксида (Դիմեթիլսուլֆօքսիդի (ԴՄՍՕ) ազդեցությունը ազոիզոկարագաթթվի դինիտրիլով հարուցված քլորբենզոլային լուծույթում կումոլի ինքնաօքսիդացման կինետիկայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 8-13 (ռուսերեն) |

Ն. Մ. Բեյլերյան, Է. Ռ. Սարուխանյան, Փ. Գ. Մինասյան

Влияние ненасыщенного цианлактона на кинетику автоокисления кумола, инициированного динитрилом азоизомасляной кислоты (Չհագեցած ցիանլակտոնի ազդեցությունը ազոիզոկարագաթթվի դինիտրիլով հարուցված կումոլի ինքնաօքսիդացման կինետիկայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 13-18 (ռուսերեն) |

Ն. Մ. Բեյլերյան, Մ. Զ. Ասատուրյան, Փ. Գ. Մինասյան

Влияние ненасыщенного цианлактона на скoрость реакции в отсутствие и в присутствии мицелл (Չհագեցած ցիանլակտոնի ազդեցությունը ռեակցիայի արագության վրա միցելների ներկայությամբ և բացակայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 12-17 (ռուսերեն) |

Փ. Գ. Մինասյան

Витамин C – передатчик цепи при полимеризации акриламида (C վիտամինը որպես շղթայի փոխանցող ակրիլամիդի պոլիմերացման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 7-12 (ռուսերեն) |

Н. М. Бейлерян, П.Г. Минасян, Дж.Г.Чшмаритян

Влияние витамина С на кинетику полимеризации акриламида, инициированной персулфатом калия, в водных растворах | Хим. Ж.Арм., 2008, т.61, N1, с.28-36

Ն. Մ. Բեյլերյան, Փ. Գ. Մինասյան, Ջ. Հ. Ճշմարիտյան

О константах скорости элементарных актов полимеризации акриламида в водных растворах, инициированной персульфатом калия (Ջրային լուծույթներում կալիումի պերսուլֆատով հարուցված ակրիլամիդի պոլիմերացման տարրական ակտերի արագության հասատատունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 51-57 (ռուսերեն) |

Փ. Գ. Մինասյան, Մ. Լ. Հակոբյան, Ա. Գ. Գզիրյան, Լ. Ա. Հակոբյան

Влияние мела на распад персульфата калия в водном растворе поливинилового спирта (Կավճի ազդեցությունը պոլիվինիլային սպիրտի ջրային լուծույթում կալիումի պերսուլֆատի քայքայման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 97-99 (ռուսերեն) |

Փ. Գ. Մինասյան, Մ. Լ. Հակոբյան, Ա. Գ. Գզիրյան, Լ. Ա. Հակոբյան

Модификация мела растворами сополимеров винилацетата с кротоновой кислотой (Վինիլացետատի կրոտոնաթթվի համապոլիմերների լուծույթներով կավճի մոդիֆիկացիայի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 53-55 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

Н.М.Бейлерян, Э.Р.Саруханян, М.З. Асатурян, П.Г. Минасян

Воздействие природных соединений на регулирование процесса радикальной полимеризации акриламида | II научная конферанция Армянского Химического Общества (с международным участием) новые материалы и процессы, 4-8 октября 2010г., Ереван-Горис, материалы конференции, с.60