Պերճ Ժորայի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2008 թ. Իրավունքի գերակայության և ժողովրդավարության ամառային կրթական ծրագիր, Հունսատան
2008 թ. Կարողությունների զարգացում միջազգային հարաբերություններում, միջազգային մարդու իրավունքներ, մարդասիրական իրավունք, բանակցությունների հմտություններ և դիվանագիտություն, Թիֆլիս

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
Հասարակության պետության կարիքների համար հողամասի օտարման իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.02:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Հողային իրավունքի հարցեր, Էկոլոգիական իրավունքի հարցեր, Ընդերքօգտագործման իրավունքի հարցեր, Հարկային, ֆինանսական և բանկային իրավունքի որոշ հարցեր, Կորպորատիվ իրավունքի հարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ հողային իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2011-թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոն, ասիստենտ
2014 թ.-ից առ այսօր «Քրոնիմետ Մետալ Թրեյդինգ Սի Այ Էս» ՓԲ ընկերության ավագ իրավախորհրդատու
2006 - 2008 թթ. ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
2008 - 2011 թթ. ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2011 – 2012 թթ. ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ
2012 - 2014 թթ. «Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊ ընկերության ավագ իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2008 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2011 թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ (արտոնագիր թիվ 1194)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Պերճ Ժորայի Խաչատրյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Իսկոյան Ա. Բ., Խաչատրյան Պ. Ժ.

Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու) | ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, 588 էջ
 

Հոդված/Article

Պ. Ժ. Խաչատրյան

Շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում անձին հարկադիր բուժման ենթարկելու հիմքերն ու դատավարական հիմնախնդիրները | ԵՊՀհրատ., Երևան, 2012, էջեր 562-570

Պերճ Խաչատրյան

Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանության հիմնախնդիրը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության 1-ին հոդվածի համատեքստում | «Արդարադատություն», Երևան, 2011, թիվ 1 (12), էջ 57-64

Պերճ Խաչատրյան

Հասարակության և պետության կարիքների համար հողամասերի օտարման ինստիտուտի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները 1990-ական թթ. հողային բարեփոխումների ընթացքում | «Օրենք և իրականություն», Երևան, 2011, թիվ 3 (185), էջ 18-21

Պերճ Խաչատրյան

Հասարակության և պետության կարիքների համար հողամասի օտարման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ Սահմանադրության 28-րդ հոդվածի համատեքստում և իրավակիրառական պրակտիկան մինչև սահմանադրաիրավական բարեփոխումների իրականացումը | «Օրենք և իրականություն», Երևան, 2011, թիվ 4 (186), էջ 29-33

Պերճ Խաչատրյան

Գյուղատնտեսական և անտառտնտեսական արտադրության կորուստների փոխհատուցումը հասարակության և պետության կարիքների համար հողամասերի օտարման դեպքում | «Օրենք և իրականություն», Երևան, 2010, թիվ 11 (181), էջ 21-28