Պետիկ Գրիգորի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ,ռադիոֆիզիկայի ֆակ., Լենինգրադ, Իոֆֆեյի անվ. Ֆիզիկոտեխնիկական ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
Դիոդային կառուցվածքների ուսումնասիրությունը GaAsSbP պինդ լուծույթներում,1986 թ. Իոֆֆեյի անվ. Ֆիզիկոտեխնիկական ինստիտուտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացներ
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, օպտիկա, բարակ թաղանթների ստացման և հետազոտության փորձարարական մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավարը
Կիսահաղորդչային բարակ թաղանթներ, կիսահաղորդչային նանոբյուրեղների ստացում , օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» հանրապետական նպատակային ծրագիր

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ppetros@ysu.am

Պետիկ Գրիգորի Պետրոսյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Պ. Գ. Պետրոսյան

Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները | Մեթոդական ձեռնարկի էլեկտրոնային տարբերակ Նախատեսվում է ներկայացնել ԵՊՀ հրատարակչություն |
 

Հոդված/Article

Л. Н. Григорян, П. Г. Петросян, Г. А. Мусаелян

Применения силикатных стекол с полупроводниковыми нанокристаллами CdSxSe1−x в качестве оптических термометров и оптических фильтров с регулируемым краем поглощения | Физика и техника полупроводников (Semiconductors), 2018, том 52,вып.8, стр. 926-930

П. Г. Петросян, Л. Н. Григорян

Исследование поведение структурных дефектов в нанокристаллах CdSexS1-x | Журнал технической физики (Technical Physics). 2017, т.87, вып.3, стр. 443-447 |

D. M. Sedrakian, P. G. Petrosyan, L. N. Grigoryan

Effect of Random Potential on the Optical Properties of the CdSxSe1–x Semiconductor Nanocrystals | Technical Physics, 2015, 60, 724-729 pp. |

P. Petrosyan, L. Grigoryan

Study of optical absorption spectra of quantum size CdSe1-xSx crystals embedded in silicate glass | Semiconductor mikro-and nanoelectronics,proceedings of the ninth international conference ,Yerevan,may24-26, 2013, pp129-130

Д. Седракян, П. Петросян, Л. Григорян, В. Бадалян

Исследование температурной зависимости спектров пропускания силикатныõ стекол, содержащиõ полупроводниковые CdSe1-xSx нанокристаллы | ЖТФ,т.81,в.11,ст.100-105,2011
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Լ. Ն. Գրիգորյան, Պ. Գ. Պետրոսյան, Ս. Գ. Պետրոսյան

Ապակեբյուրեղային նյութ, դրա ստացման եղանակ և պաշտպանիչ կառուցվածք | 2017, AM20170119
 

Թեզիս/Thesis

P. G. Petrosyan, L. N. Grigoryan

Invesigation of the behavior of point defekts in CdSSe semiconductor nanocrystals | Semiconductor micro-and nanoelectronics proceedings of the tenth international conference, 2015, 22-24 pp. |

L. N. Grigoryan , P. G. Petrosyan

The nature of optical transition in the CdSxSe1-x semiconductor nanocristals | Semiconductor micro-and nanoelectronics proceedings of the tenth international conference, 2015, p. 118-119 |