Ռեբեկա Հայկարամի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 - 86 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին
1986 - 89 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. .թ. ասիստենտ
Թեկնածուական աշխատանք - «Խորհրդային շրջանի հայոց լեզվի բացատրական բառարանները», 1990, ԵՊՀ Գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1989 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, արևմտահայերեն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ռեբեկա Հայկարամի Մարգարյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ներսիսյան Բ., Աղաջանյան Զ., Մարգարյան Ռ., Մովսիսյան Ա., Սաղաթելյան Ռ., Տեր-Մինասյան Ա.

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ

R. Margaryan

Textbook of practical trainings of Modern Armenian Language | Yerevan 2008

Ռ. Հ. Մարգարյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն, նոր հարցաթերթիկներ, նոր մոտեցումներ | Երևան 2008թ.

R. Margaryan

Armenian Language and Armenian Literature, new questionnaires, new approaches | Yerevan 2008

Ռ. Հ. Մարգարյան

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական պարապմունքների ձեռնարկ | Երևան 2008 թ.
 

Հոդված/Article

Ռ. Հ. Մարգարյան

Սերո Խանզադյանի պատմավեպերի բառապաշարի առանձնահատկությունները | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1995, №2

Ռ. Հ. Մարգարյան

Բառերի իմաստների դասակարգումը և բացատրական եղանակները արդի հայերենի բացատրական բառարաններում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1990, №1

R. Margaryan

The problem of choosing the lexicon in the explanatory dictionaries of Armenian Language | Historical- philological journal, Yerevan, 1990, No 2

Ռ. Հ. Մարգարյան

Հայոց լեզվի բացատրական բառարաններում բառապաշարի ընտրության հարցը | Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 1990, №2

R. Margaryan

Classification and explanatory ways of the word meaning in the explanatory dictionaries of Modern Armenian Language | Herald (Banber) of Yerevan University, Yerevan 1990, No 1
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը