Ռենա Ռաֆաելի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968-1978թթ․ Երևան քաղաքի «Դերժինսկու» անվան միջնակարգ դպրոցը՝ ոսկե մեդալով,
1979-1984թթ․Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի երաժշտագիտության, արվեստի և մշակույթի բաժին

Մասնագիտություն
Երաժշտագետ և մանկավարժ

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դասախոս

Աշխատանքային գործունեությունը
1985-1991թթ. Ա․ Տեր- Ղևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոցում, որպես տեսական առարկաների ուսուցչուհի,
1991-1993թթ. Երևանի թիվ 13 երաժշտական դպրոցում , որպես տեսական առարկաների ուսուցչուհի,
1993-2007թթ․ Երևանի Ռ․ Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, որպես տեսական բաժնի մանկավարժ,
2007-2016թթ․ ՀՀ պետական ռեգիստրում, որպես անհատ ձեռներեց (Ա/Ձ) «Վարդանյան Ռենա» տուրիստական ձեռնարկատիրության տնօրեն, ՀՎՀՀ 21309172,
2016-ից ԵՊՀ –ի «Սերվիս» ամբիոնի դասախոս,
2018թ․ից «Սերվիսի» ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ, թեկնածուական ատենախոսության թեման «Զանգվածային լրատվամիջոցների տեղեկատվության դերը ՀՀ զբոսաշրջային գրավչության ձևավորման մեջ»

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Առողջարանային գործունեության և կուրորտալոգիայի հիմունքներ, PR և գովազդ, սերվիսի հոգեբանություն, սերվիսի մարքետինգ, սերվիսի մշակույթ

Տպագրված հոդվածներ
Հինգ հրատարակված գիտական հոդված

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան կարգավիճակը
Ամուսնացած, ունեմ երկու որդի

r.vardanyan@ysu.am

Ռենա Ռաֆաելի Վարդանյան

Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սերվիսի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Р. Варданян, С. Суварян

Роль СМИ в формировании туристического имиджа страны | «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 26-30

Р. Варданян

Символы Армении и роль СМИ в формировании образа страны | «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 151-158

Ռ. Վարդանյան, Պ. Դավթյան, Տ. Դավթյան, Ա. Վարդանյան

ՀՀ լանդշաֆտային գոտիների միգրացիան կլիմայի գլոբալ փոփոխության համատեքստում | «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 13-16

Ռ. Ռ.Վարդանյան, Ս. Ռ. Սուվարյան

Опыт некоторых стран в улучшении туристической привлекательности и роль СМИ в этом процессе (Որոշ երկրների փորձը տուրիստական գրավչության բարելավման մեջ և ԶԼՄ-ների դերը այդ գործընթացում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 140-144 |

Պ. Գ. Դավթյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ռ. Ռ. Վարդանյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Հ. Վարդանյան

Մարդու առողջության և առողջապահական տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր տարածքների առանձնացման նոր մոտեցման կիրառում (Լոռու մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 108-115 |