Ռոլանդ Մամիկոնի Ավագյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1962-1968 - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող
1968-1971 – ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրայի ուսանող

Գիտական աստիճան
1973 թ.- Էներգիայի աղբյուրներով գերխիտ երկնային մարմինների կոնֆիգուրացիաներֆիզ.մաթ.գիտ.թեկն. Ա.04.02. ,
1990 թ. – Գեչխիտ երկնային մարմինների տեսության հարցեր,
ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր . Ա.04.02.
1991 – պրոֆեսոր
2006 – ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Աշխատանքային փորձ
1971-1974թթ – տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի կրտսեր գիտ.աշխատող,
1974-1991 թթ. –դոցենտ,
1991- մինչ այժմ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
2000-2006 թթ. տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ,
2006- 2018 ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետրի դեկան,
2006 թ.- Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ

Կարդացվող դասընթացները
Դասական մեխանիկա, դասական էլեկտրադինամիկա,քվանտային մեխանիկա,
գրավիտացիայի տեսություն, նեյտրոնային աստղերի ֆիզիկա,պլազմայի ֆիզիկա,
թույլ փոխազդեցություններ,տեսական միջուկային ֆիզիկա.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարաբերականության ընդհանուր տեսություն և գրավիտացիայի ալտերնատիվ տեսություններ, նրանց աստղաֆիզիկական և կոսմոլոգիական կիրառությունները
պուլսարներ, նեյտրոնային աստղեր և սպիտակ թզուկներ,
էլեկտրադինամիկայի և քվանտային մեխանիկայի հատուկ ասպեկտներ,
գրավիտացիայի սկալյար –թենզորական տեսությունններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
1993- Սորոսի դրամաշնորհ
2001- Ansef Grant. 2001 Ansef Grant, 2005 Ansef Grant
2002-ICTC A-503 Զարգացման դրամաշնորհ
2003-2005- ICTC , A-773
2005 - Ansef Grant. No.05-PS hepch-89-7
2006-2009- A-1295, A-1368
2013-2015-ՀՀ Գիտ.Պետ. Կոմ.-ի 13-1C040 դրամաշնորհ
2015-2017- ՀՀ Գիտ.Պետ. Կոմ.-ի 15RF-009 դրամաշնորհ,
2016-2018- ՀՀ Գիտ.Պետ. Կոմ.-ի 15T-1C110 դրամաշնորհ
2020 - ՀՀ Գիտ.20RF-059 դրամաշնորհ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1980- մինչ այժմ - ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի բնագավառում թեզերի պաշպանության խորհրդի անդամ ,2004-2006 և մինչ այժմ աստղաֆիզիկայի բնագավառում թեզերի պաշտպանության Բյուրականի աստղադիտարանի խորհրդի անդամ,2005- 2010 ֆիզիկայի բնագավառում Նախագահի մրցանակի շնորհման հանձնձնաժողովի նախագահ ,2006—մինչ այժմ- ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ,2000- 2018 ԵՊՀ Գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Արցախի կրթութան նախարարության Աթայանի անվան մեդալ,
ԵՊՀ-ի ոսկե մեդալ, Ազգային ժողովի ոսկե մեդալ

rolavag@ysu.am

Ռոլանդ Մամիկոնի Ավագյան

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Р. М. Авагян, Э. А. Назарян, М. М. Аракелян

Механика формизменения кольцевого диска | Известия НАН РА, Механика, 63,4, с. 43-50, 2010

Վ. Ա. Թումյան, Ս. Գ. Հարությունյան, Ռ. Մ. Ավագյան, Վ. Գ. Բարխուդարյան, Է. Մ. Ղազարյան

Ֆիզիկա | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված ուսումնակական ձեռնարկ ԲՈՒՀ ընդունվողների համար, Երևան, 1998

Վ. Ա. Թումյան, Ս. Գ. Հարությունյան, Ռ. Մ. Ավագյան, Վ. Գ. Բարխուդարյան

ԲՈՒՀ ընդունվողների համար | Երևան, 1996
 

Հոդված/Article

Г. Г. Арутюнян, А. С. Котанджян, А. В. Овсепян, Р. М. Авакян, А. А. Саарян

Динамика космологичецкой модели с конформно-связанным скалярным полем | Астрофизика, 64,3, 2021, 401-415

R. M. Avagyan, G. H. Harutunyan, A. S. Kotanjyan, A. V. Hovsepyan, A. A. Saharian

Dynamics of a cosmological model with a conformally-coupled scalar field | Astrophysics 64, 355-369 (2021)

R. M. Avagyan, E. V. Chubaryan, G. H. Harutyunyan, A. A. Saharian

Qualitative Analysis of Cosmological Models in f (R)-Gravity | Communications of BAO, Vol.2 (LXV), 291-302, 2018

G. G. Harutyunyan, A. S. Kotanjyan, R. M. Avagyan, N. A. Saharyan

Dynamics of the Quasi-de Sitter Model of the Early Universe | Physics of Atomik Nuclei, no.6. 860-864, 2018

Р. М. Авагян, Г. Г. Арутюнян

Об ускоренном расширении ранней и поздней Вселенной в рамках скалярно-тензорной теории тяготения | Астрофизика (Astrophysics). 2017, 60, стр. 159-168 |
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Р. М. Авагян, Н. А. Саарян, Г. Г. Арутюнян, А. С. Котанджян

Об одном сценарии расширения ранней Вселенной | XVI Всероссийская гравитационная конференция, Международная конференция по гравитации, космологии и астрофизике. 2017, стр. 50

Kotanjyan Anna, Avagyan Roland, Harutyunyan Gohar, Sushkov Sergey, Chubaryan Edvard

Late stage of the Universe evolution taking into account the vacuum effects | The Modern Physics of Compact Stars, 2015, p. 8