Ռոզա Սեդրակի Մելիքսեթյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 թ. դոցենտ
1986 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական
համալսարան
1982 - 1985 թ. Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի նպատակային ասպիրանտուրա
1967 - 1972 թ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի ֆրանսիական բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1991 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1988 - 1991 թթ. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս, ավագ դասախոս
1987 - 1988 թթ. ԵՊՀ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության ամբիոնի ասիստենտ
1986 - 1987 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
1972 - 1982 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ, ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինաւների մասնակցություն
2009 թ. Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա): Միջազգային գիտաժողով Երևանում
2009 թ. Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված Աշխարհի լեզվական պատկերը միջազգային գիտաժողով
2008 թ. Հայ-ֆրանսիական առնչություններ Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված միջաղգային գիտաժողով Փարիզի Արևելյան Լեզուների և Մշակույթների Ինստիտուտում՝ INALCO
2007 թ. Հայ-ֆրանսիական առնչություններ Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված միջաղգային գիտաժողով Երևանում
1986 թ. Ռոմանագիտության արդիական խնդիրներ. գործառական իմաստաբանություն համամիութենական 5-րդ գիտաժողով, Կալինին

Լեզուներ
Հայերեն, ֆրանսերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), իտալերեն (բառարանով)

Ռոզա Սեդրակի Մելիքսեթյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Մուրադյան, Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան, Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան, Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան, Ռ. Մելիքսեթյան, Ա. Մեսրոպյան

Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ) | Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010

Ա. Մուրադյան, Ռ. Մելիքսեթյան, Մ. Ջուլհակյան

Ֆրանսերենի դասագիրք (Manuel de français) | Դասագիրք, նախատեսված է բուհերի օտար լեզուների ֆակուլտետների` ֆրանսերենը որպես հիմնական կան երկրորդ մասնագիտական լեզու ուսումնասիրող ուսանողների համար, Երևան, "Ասողիկ" հրատ., 2005

Ռոզա Մելիքսեթյան

Ֆրանսերենի դասագիրք | Դասագիրք բուհերի համար, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2005

Ռոզա Մելիքսեթյան

Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված № 2 | Ուսումնական ձեռնարկ Բուհ ընդունվողների համար, Երևան, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, 2005
 

Հոդված/Article

Ռոզա Մելիքսեթյան, Լիլյա Հովհաննիսյան

Անհամաձայնություն հասկացության լեզվափիլիսոփայական հայեցակարգը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 74-84 էջ

Կարինե Շահբազյան, Ռոզա Մելիքսեթյան

Ազգակցության անվանահամակարգի միավորների հուզաարտահայտչական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 115-125 |

Ռոզա Մելիքսեթյան

Անհամաձայնության Լեզվական Դրսեվորումները Ժամանակակից Ֆրանսերենում | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 90-99 էջ

Ռոզա Մելիքսեթյան

Հարցական բառերը հռետորական հարցում ժամանակակից ֆրանսերենում. Գործաբանական վերլուծություն | Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված «Աշխարհի լեզվական պատկերը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Լինգվա» հրատ., 2009, էջ 58-62

Ռոզա Մելիքսեթյան

Հարցի գործաբանական արժեքի դրսևորումները ֆրանսերենում և հայերենում | Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված «Հայ-ֆրանսիական առնչություններ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Լինգվա» հրատ., 2008, էջ 121-125