Ռուզան Ալբերտի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 – 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, հնագիտություն
1980 - 1988 թթ. Մոսկվա պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, մարդաբանություն

Գիտական աստիճան
1988 թ. թեկնածուական ատենախոսություն` «ԽՍՀՄ–ի հարավեվրոպական տարածաշրջանի էնեոլիթյան բնակչությունը» թեմայով:

Աշխատանքային փորձ
1977 - 1980 թթ. Հայաստանի Պատմության պետական թանգարան
1980 - 1982 թթ. ԵՊՀ Հայագիտության կենտրոն
1982 - 1985 թթ. ՍՍՀՄ ազգագրության և մարդաբանության ինստիտուտի փորձագետ և ապա ասպիրանտ
1985 - 1991 թթ. ԵՊՀ-ի հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա
1991 - 2006 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում` որպես գիտաշխատող
2006 - 2013 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության ամբիոնում` որպես դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մարդաբանության հիմունքներ, Մշակութաբանություն, Մարդու էթնոլոգիա, Կենսահնագիտություն, Հայաստանի պատմական մարդաբանություն, Հեռավոր և միջին Արևելքի, մինչկոլումբյան Ամերիկայի, Օվկիանիայի և Հասարակածային Աֆրիկայի ավանդական մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ռուզան Ալբերտի Մկրտչյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Մշակութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռ. Ա. Մկրտչյան

Մարդու էթոլոգիա (Ուսումնամեթոդական ուղեցույց-ծրագիր) | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 20 էջ |
 

Հոդված/Article

Ռուզան Մկրտչյան

Շիրակի և Գեղարքունիքի բրոնզեդարյան բնակչության կենսահնագիտական ցուցիչների համեմատական վերլուծական | ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, Հայաստան, 144-149 էջ, 2018

Рузан Мкртчян

Биоархеология населения эпохи бронзы Гегаркуникского региона | International Scientific conference on “ Anthropology and Ethnology of Caucasus”. 2016, p. 124-129

М. Л. Бутовская, Р. А. Мкртчян

Пальцевой индекс и черты личности у армянских студентов: половые различия | Вестник МГУ. Антропология. 2016, 1, стр. 76-85 |

Krzysztof Jakubiak, Ashot Piliposyan, Mateusz Iskra, Artavazd Zaqyan, Rusanna Mkrtchyan, Hasmik Simonyan

Metsamor (Armenia):preliminary report on the excavations in 2013, 2014 and 2015 | Polish Archaeology in the Mediterranean 25. 2016, 25, 553-572 pp.

Р. Мкртчян, А. Г. Симонян

Первая биоархеологическая коллекция из Мецамора | Մեծամոր. Կեսդարյա պեղումների տարեգրություն, Մեծամոր հնավայրի պեղումների 50 և արգելոց-թանգարանի ստեղծման 45-ամյակներին նվիրված միջազգային գիտաժողով, 2015, 131-140 էջ |
 

Թեզիս/Thesis

Р. А. Мкртчян

Патоодонтология трех миров: севанский бассейн, южнорусские степи и северный Кавказ | VII АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. 2017, стр. 39 |

Р. А. Мкртчян, А. Г. Симонян

Анализ краниологических материалов эпохи железа из коллективных погребений Севанского бассейна (Армения) | VII АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. 2017, стр. 38 |

Ռուզան Մկրտչյան

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության» մարդաբանության ֆոնդում պահվող Ներքին Գետաշենի հնամարդաբանական հավաքածուն | Խոսրով Կոտակից մինչև Կարո Ղաֆադարյան: էջ 53-54 |

R. Mkrtchyan

Dental pathologies of the Bronze Age population according to materials of the Nerkin Getashen cemetery (Armenia) | The 21st European Meeting of the Paleopathology Association. 2016, p. 56 |

M. K. Karapetian, R. Mkrtchyan, H. Simonyan

Report on degenerative and activity - related spine abnormalities in the bronze age (2nd millennium b.c.) settlers of the coastal area around lake Sevan, modern Armenia | The 21st European Meeting of the Paleopathology Association. 2016, p. 58 |