Ռուզաննա Աշոտի Առուստամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ.Երևանի Պետական Համալսարան Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն (բակալավր)
2009 - 2011 թթ.Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն (մագիստրատուրա)
2011 թ-ից առ այսօր Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
-ղեկավար դոցենտ` Ա. Կնյազյան
-մինիմումներ` փիլիսոփայություն, համակարգիչ, իտալերեն, անգլերեն
2016 թ-ից առ այսօր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան, Անգլերենի դասավանդադումը որպես օտար լեզու (TEFL) (մագիստրատուրա)

Գիտական աստիճան
մագիստրոս

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից առ այսօր Երևանի Պետական Համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Դիվագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ (անգլերեն), դիվանագիտական խոսքի մշակույթ, մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, երկրագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական խոսույթ, Գենդեր և լեզու, Գենդերային տարբերությունները քաղաքական խոսույթում, Անգլերենի ժամանակակից դասավանդման մեթոդները

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), Իտալերեն (լավ)

Ռուզաննա Աշոտի Առուստամյան

Դասախոս | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ruzanna Arustamyan

Syntactic peculiarities in the discourse of male and female politicians | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017, 8, էջ 115-122 |

Ruzanna Arustamyan

The Manifestation of Gender Peculiarities in Political Discourse | Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies 1(12)/2014, Yerevan, pp. 88-95 |

Ռուզաննա Առուստամյան

Գենդերային տարբերությունները քաղաքական խոսույթում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 5, Երևան, «Լուսակն», 2013, էջ. 22-28 |

Ռուզաննա Առուստամյան, Աննա Կնյանզյան

Քաղաքական խոսույթի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ (Բարաք Օբամայի և Ջորջ Բուշի ելույթների հիման վրա) | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 4, Երևան, «Լուսակն», 2012, էջ. 23-31 |