Սահակ Մերուժանի Նարիմանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն
ԵՊՀ-ի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
Մոսկվայի պետհամալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու - «Որոշ էրգոդիկ թեորեմներ Մարկովի շղթաների և պատահական հաջորդականությունների համար», 31 հոկտեմբերի 1980թ.,Մոսկվայի պետհամալսարանի մաթեմատիկայի գծով №1 խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1977 - 1981 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1981 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ, հավանականային չափերի զուգամիտություն, մարտինգալների տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սահմանային թեորեմներ մարկովյան շղթաների համար, խմբերի վրա պատահական թափառւմների հավասարաչափ բաշխվածություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ մաթեմատիկական ասոցիացիա

(+374 10) 53-56-17

Սահակ Մերուժանի Նարիմանյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Գ. Ահարոնյան, Ս. Մ. Նարիմանյան, Վ.Վ.Սարաֆյան, Խ. Լ. Վարդանյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից | ԵՊՀ, Երևան, 2010, 130 էջ

Ս.Մ.Նարիմանյան, Ն.Խ.Մեսրոպյան, Տ.Զ.Խաչիկյան

Կոմբինատորիկայի և գրաֆների տեսության տարրերը հավանականային խնդիրներում | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004, 94 էջ

С. М. Нариманян, М.Мовсисян

Равномерная распределенность случайных блужданий на счетных группах | Ученые записки ЕГУ, №2 ,1999, с.7-11

Ս. Մ. Նարիմանյան , Վ.Կ.Օհանյան

Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,1986, 63 էջ
 

Հոդված/Article

Ростомян А.Г., Нариманян С.М., Безирганян П.А., Ростомян А.А.

Рентгеновский спектрограф с многократными отражениями. | Аппаратура и методы рентгеновского анализа, № 21, с.70-76, 1978

С. М. Нариманян

Центральная предельная теорема для случайных блужданий на окружности | ДАН Арм.ССР, т.64, №3, Ереван, 1977, с.129-136

С. М. Нариманян

Об эргодических свойствах случайных подпоследовательностей | Вестник МГУ, мат-мех, , №3, Москва, 1977,с.15-23
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

T. Khachikyan, Yu. Movsisyan, S. Narimanyan

On idempotent algebras with hyperidentities of associativity | Annual Session 2016 of the Armenian Mathematical Union. 2016, p. 81-82 |