Սահակ Լևոնի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1984 - 1987 թթ. ՀՍՍՀ, ԳԱ Հաշվողական կենտրոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Մագնիսական և մագնիսաառաձգական մակերևութային ալիքների տարածումը կտոր առ կտոր համասեռ ֆերոմագնիսներում», 2008 թ., 01.02.04, ՀՀ, ԳԱ, Մեխանիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1983 թթ. Ծրագրորդ, Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների և ճշգրիտ սարքերի գիտահետազոտական
1983 - 1985 թթ. Ինժեներ, Էջմիածնի Էլեկտրոն գործարան
1988 - 1991 թթ. Ինժեներ-ծրագրորդ, Երևանի պետական համալսարանի ՀԿ
1991 - 1993 թթ. Մեքենայի պետ, Երևանի պետական համալսարանի ՀԿ
1993 թ-ից առ այսօր ասիստենտ, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Թվային մեթոդներ, դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Մոտարկումների տեսություն, մագնիսաառաձգական ալիքներ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

ssahakyan@ysu.am

Սահակ Լևոնի Սահակյան

Ասիստենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Саакян С.Л.

Распространение спиновых волн в кусочно-однородном ферромагнитном слое | Механика (Материалы республиканской XII конференции молодых ученых, Агавнадзор, 25-29 августа 2001г.), Ереван, 2003, стр.171-175

Սահակյան Ս.

Պարզ թեորեմներ զրոների մասին | Բնագետ ամսագիր, 5-6, 2002, , էջ. 58-61

Багдасарян Г.Е., Асанян Д.Д., Саакян С.Л.

Распространение взаимосвязанных упругих и спиновых волн в кусочно-однородной ферромагнитной среде | Институт Механики НАН Армении, Ереван, 2002, стр. 48-60

Hasanyan D.J., Sahakyan S.L.

Propagation of Spin Waves in a Periodic Layered Space. Mechanics of electromagnetic material systems and structures | Blacksburg VA, June 23-28, 2002

Саакян С.Л.

Распространение спиновых волн в периодической слоистой среде | Механика 54, N3, Ереван, 2001, стр. 47-53
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Սահակյան Ս.Լ.

Կետերի մոտարկումը շրջանագծով | բնագետ ամսագիր, հատուկ թողարկում, Համահայկական 3-րդ գիտաժողով, Երևան, 2012, էջ. 208-210

Սահակյան Ս.Լ.

Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի ընդլայնում | Բնագետ, հատուկ թողարկում, Համահայկական կրթական 2-րդ գիտաժողով, Երևան, 20-21 նոյեմբերի, 2009, էջ 154-156

Սահակյան Ս.

Հետաքրքիր խնդիր | Բնագետ ամսագիր, 1-2, 2002, էջ 10

Սահակյան Ս.

Անդրադարձ առնչություններով տրված աստիճանային շարքեր | Բնագետ ամսագիր, 1-2, 2002, էջ 60-61

Д.Д. Асанян, Г.Е. Багдасарян, З.Н. Даноян, С.Л. Саакян

Колебание кусочно-однородного ферромагнитного пространства с трещиной | Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ (Международный семинар, 2-7 октября 2000г.), Тезисы докладов, Ереван, 2000, стр.23