Սամվել Ավետիքի Նահապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2002 թ-ից դասախոս
1998 թ-ին ԵՊՀ հայցորդ
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2002 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
1997 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
1996 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իսպանիա
Հասարակական գործունեություն
1996 թ-ին Հայաստանի Աշխարհագրական ընկերության անդամ

Պարգևատրումներ, պատվոգրեր տողը
ԵՊՀ պատվոգիր

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (լավ), անգլերեն (խոսակցական)

Սամվել Ավետիքի Նահապետյան

Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ.Ա.Բաբայան, Նահապետյան Ս.

«Տեղագրություն գեոդեզիայի հիմունքներով» առարկայի գործնական ու լաբարատոր պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
 

Հոդված/Article

Ս. Ա. Նահապետյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Ա. Լ. Գյուրջյան

Особенности размещения рудных объектов на территории Вайка (Հանքային օբյեկտների տեղադրման առանձնահատկությունները Վայքի տարածքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 22-29 (Ռուսերեն) |

Ս. Ա. Նահապետյան , Ռ. Ս. Մովսեսյան , Ա. Լ. Գյուրջյան

Опыт картирования линеаментов и кольцевых структур с помощью ГИС (на примере восточного Вайка) (ԱՏՀ օգնությամբ լինեամենտների և օղակաձև կառույցների քարտեզագրման փորձը (արևելյան Վայքի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 167-173 (ռուսերեն) |

Charles P. Egeland, Boris Gasparian, Cynthia M. Fadem, Samvel Nahapetyan, Dmitri Arakelyan, Christopher M. Nicholson

Bagratashen 1, a stratified open-air Middle Paleolithic site in the Debed river valley of northeastern Armenia: A preliminary report | Archaeological Research in Asia, 2016. Volume 8, 1-20 pp.

А. А. Нагапетян

Влияние особенностей рельефа РА на развитие пчеловодства | International Conference dedicated to the 140th anniversary of academician Alexandre Javakhishvili. 2016, 80-84 pp. |

S. Nahapetyan

New insights into desert kites in Armenia: the fringes of the Ararat Depression | Arabian Archaeology and Epigraphy, United Arab Emirates, 2015, Volume 26, Issue, 120-143 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը